Till innehåll på sidan

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

Detaljer

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel
Publikationsnummer
MSB342
ISBN-nummer
978-91-7927-328-6
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
67 s. : ill.
Pris
0 kronor
Rakel är ett statligt kontrollerat kommunikationssystem för radiokommunikation och ledning inom verksamheter som upprätthåller allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. MSB förvaltar och utvecklar systemet för att garantera säkerhet, robusthet och tillgänglighet i systemet vid såväl daglig användning som vid större olyckor och kriser. Rakel stärker Sveriges krishanteringsförmåga och skyddar kritiska informationstillgångar från obehöriga, för att skapa ett tryggare och säkrare samhälle. Idag används systemet av över 600 organisationer. Samverkan dessa emellan är en förutsättning för att samhället ska ha en god beredskap. Tillsammans med användarorganisationerna tar MSB därför fram nationella riktlinjer som baseras på organisationernas behov, den teknologiska utvecklingen och förändringar i vår omvärld. MSB arbetar kontinuerligt med utveckling och förvaltning av Rakel för att systemet ska vara så funktionellt och robust som möjligt. De nationella riktlinjerna är ett stöd för våra användare och en del av det kontinuerliga förvaltningsarbetet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan