Till innehåll på sidan

Nationella riktlinjer för samverkan i RAKEL

Nationella riktlinjer för samverkan i RAKEL

Detaljer

Nationella riktlinjer för samverkan i RAKEL
Publikationsnummer
MSB342
ISBN-nummer
978-91-7383-677-7
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
30 s. : ill.
Pris
0 kronor
Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel är ett övergripande styrdokument som utifrån ett lokalt, regionalt och nationellt behov beskriver hur samverkan ska ske med hjälp av Rakelsystemet. Riktlinjerna ger även övergripande information om systemets tekniska förutsättningar och om hur ledning och samverkan kan ske med hjälp av talgruppstrukturen. Talgrupper kan beskrivas som gemensamma motorvägar som kan användas för kommunikation och informationsdelning, både inom en organisation och mellan olika organisationer. Dokumentet innehåller även riktlinjer för de talgrupper som finns inprogrammerade i samtliga Rakelmobiler, ”Samverkan Alla”. Riktlinjerna innehåller också avsnittet ”Riktlinjer för internationell samverkan”, som kortfattat beskriver hur samverkan över landsgränser ska ske. Dessa riktlinjer presenteras i anslutning till avsnittet ”Riktlinjer för samverkan mellan blåljusorganisationer”. Utöver detta beskrivs även larmprocessen för TiB (tjänsteman i beredskap) i avsnittet ”Riktlinjer för tjänsteman i beredskap”.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan