Till innehåll på sidan

Priser och villkor

Prislistan anger avgifter och priser för abonnemang och tjänster i Rakel. Här finns även allmänna och särskilda villkor för Rakels abonnemang och tjänster och villkor för anslutning av tjänsteleverantör i Rakel.

Prislista för Rakel

Prislistan för Rakel är en bilaga till Allmänna villkor för Rakelsystemet. Abonnemangsavgifter och priser för tilläggstjänster i Rakel ändras vanligtvis årligen. Nya tjänster och abonnemang kan läggas till löpande och börjar gälla när prislistan har uppdaterats på msb.se.

Kommuner, regioner och kommersiella aktörer betalar en årlig avgift. Avgiften för statliga myndigheter bestäms i respektive myndighets regleringsbrev.

Alla priser i Prislista för Rakelsystemet redovisas exklusive moms.

Så bestäms abonnemangsavgifterna

Abonnemangsavgifterna ska täcka de årliga driftskostnaderna för Rakel. MSB har inget vinstintresse. Kostnaderna fördelas mellan användargrupperna där statliga myndigheter står för en större del av kostnaderna och resten fördelas mellan kommuner, regioner och privata aktörer.

Prislista för Rakel

Villkor för Rakelsystemet

Allmänna villkor

Allmänna villkor för Rakelsystemet

Särskilda villkor

Villkor anslutning av tjänsteleverantör

Senast granskad: 20 december 2022

Till toppen av sidan