Till innehåll på sidan

Skydd mot informationspåverkan - grundkurs

Kursen syftar till att utveckla medvetenhet om hot och sårbarheter inom informationspåverkan. Myndigheten för psykologiskt försvar kommer att erbjuda ett större antal kurser för regionala och centrala myndigheter. Detta för att skapa ett robust samhälle och motståndskraft i kris och krig som en del av ett starkt totalförsvar.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till dig som har en roll inom totalförsvaret och som arbetar inom en organisation som riskerar att skadas av informationspåverkan.

Exempel på organisationer med företräde till kursen är länsstyrelser, kommuner, regioner och centrala myndigheter.

Deltagare på kursen kan vara kommunikationsstrateger, kommunikatörer, beredskapshandläggare, säkerhetssamordnare, IT-personal, chefer, politiker eller förtroendevalda.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig kursen ska deltagaren ha grundläggande kunskap om tekniker och kombinerade tekniker inom informationspåverkan samt känna till exempel på hur de används.

Webbkursen Skydd mot informationspåverkan på MSB.se ger dessa förkunskaper: Skydd mot informationspåverkan (webbkurs) 

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Information för deltagare som är anmälda på platsbundna kurstillfällen:
Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.
Alternativ kost anmäls via Utbildningsportalen.

Bakgrund

Informationspåverkan från främmande makt är en antagonistisk handling som syftar till att påverka Sveriges demokrati och vårt lands möjligheter till eget beslutsfattande. Informationspåverkan som riktas mot Sverige från främmande makt kan innebära allvarliga konsekvenser för samhällets säkerhet, främst mot grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) vill med denna kurs sprida kunskap och medvetenhet till berörda aktörer inom området.

Om utbildningen

Under kursen får du lära dig att:

  • förklara skillnaden mellan opinionsbildning och otillbörlig informationspåverkan,
  • beskriva hot och sårbarheter inom informationspåverkan,
  • tillämpa kunskaper om centrala begrepp, tekniker och metoder för att identifiera och möta informationspåverkan.

Denna kursplan nedan togs fram under hösten 2021 utav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I samband med att Myndigheten för psykologiskt försvar bildades och tog över uppdraget så ägs kursplanerna av Myndigheten för psykologiskt försvar sedan 1/1 2022. Nya kursplaner ska upprättas och är under arbete. Frågor gällande innehåll och genomförande av kurserna ställs till Myndigheten för psykologiskt försvar.

Kursplan Grundkurs för Skydd mot informationspåverkan

Läs mer om psykologiskt försvar:

Uppdraget - Myndigheten för psykologiskt försvar (mpf.se)

Kursmaterial: MSB (2019) Att möta informationspåverkan: handbok för kommunikatörer på Myndigheten för psykologiskt försvars webbplats

Kursanmälan

Anmälan görs via MSB:s webbplats. Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Upplägg och omfattning

Före grundkursen behöver deltagarna genomfört MSB:s webbkurs Skydd mot informationspåverkan eller ha motsvarande förkunskaper. Den bedöms ta två timmar att slutföra.

Grundkursen omfattar 8 timmars lärarledd utbildning.

Kursen genomförs bland annat med aktivt samarbetslärande genom gruppdiskussioner och redovisningar.

I grundkursen ingår en avslutande skriftlig individuell uppgift som lämnas in en vecka efter den lärarledda utbildningen avslutas. Den bedöms ta två timmar att slutföra.

Urval

MPF förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda utifrån aktörernas roll för totalförsvaret och en relevant fördelning av aktörer. Vi förbehåller oss även rätten att göra ett urval för en jämn fördelning av deltagare utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Inställd kurs

Kursen kan komma att ställas in vid för få anmälningar.

Senast granskad: 4 oktober 2022

Till toppen av sidan