Till innehåll på sidan

Grundkurs för Skydd mot informationspåverkan

Kursen syftar till att utveckla medvetenhet om hot och sårbarheter inom informationspåverkan. Detta för att skapa ett robust samhälle och motståndskraft i kris och krig som en del av ett starkt totalförsvar.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har en roll inom totalförsvaret eller som arbetar inom ideella organisationer som riskerar att skadas av informationspåverkan.

Exempel på organisationer: centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, regioner, företag, frivilliga försvarsorganisationer eller ideella organisationer som arbetar med samhällets skyddsvärden.

Deltagare på kursen kan vara kommunikationsstrateger, kommunikatörer, beredskapshandläggare, lärare, säkerhetssamordnare, IT-stöd, chefer, politiker eller förtroendevalda.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig kursen ska deltagaren ha grundläggande kunskap om tekniker och kombinerade tekniker inom informationspåverkan samt känna till exempel på hur de används.

Webbkursen Skydd mot informationspåverkan på MSB.se ger dessa förkunskaper: Skydd mot informationspåverkan (webbkurs) (msb.se) 

Kostnad

Kursen är kostnadsfri.

Bakgrund

Informationspåverkan från främmande makt är en antagonistisk handling som syftar till att påverka Sveriges demokrati och vårt lands möjligheter till eget beslutsfattande. Informationspåverkan som riktas mot Sverige från främmande makt kan innebära allvarliga konsekvenser för samhällets säkerhet, främst mot grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

MSB vill med denna kurs sprida kunskap och medvetenhet till berörda aktörer inom området.

Om utbildningen

Under kursen får du lära dig att:

  • förklara skillnaden mellan opinionsbildning och otillbörlig informationspåverkan,
  • beskriva hot och sårbarheter inom informationspåverkan,
  • tillämpa kunskaper om centrala begrepp, tekniker och metoder för att identifiera och möta informationspåverkan.

Kursplan Grundkurs för Skydd mot informationspåverkan


Vill du veta mer om MSB:s arbete med informationspåverkan:

MSB:s arbete inom ramen för psykologiskt försvar

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats.
Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Upplägg och omfattning

Kursen omfattar 8 timmars utbildning samt några timmars eget för- och
efterarbete. Kursen genomförs nätbaserat.
Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom t. ex.
diskussioner och scenarioövningar.
I kursen ingår en avslutande skriftlig individuell uppgift.

Urval

Kursanordnaren/MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda utifrån aktörernas roll för totalförsvaret och en relevant fördelning av aktörer. MSB förbehåller sig även rätten att göra ett urval för en jämn fördelning av deltagare utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

 

Senast granskad: 22 september 2021

Till toppen av sidan