Till innehåll på sidan

Grundkurs för Skydd mot informationspåverkan

Kursen syftar till att utveckla medvetenhet om hot och sårbarheter inom informationspåverkan. Myndigheten för psykologiskt försvar kommer att erbjuda ett större antal kurser för regionala och centrala myndigheter. Detta för att skapa ett robust samhälle och motståndskraft i kris och krig som en del av ett starkt totalförsvar.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till dig som har en roll inom totalförsvaret och som arbetar inom en organisation som riskerar att skadas av informationspåverkan.

Exempel på organisationer med företräde till kursen är länsstyrelser, kommuner, regioner och centrala myndigheter.

Deltagare på kursen kan vara kommunikationsstrateger, kommunikatörer, beredskapshandläggare, säkerhetssamordnare, IT-personal, chefer, politiker eller förtroendevalda.

Kurstillfället som äger rum 17 maj är riktad till dig som arbetar inom Västra Götalands län.

Kurstillfället som äger rum 23 - 24 maj är riktad till dig som arbetar inom Stockholms och Gotlands län och genomförs på distans.

Kurstillfället som äger rum 1 - 2 juni samt 28 - 29 juni riktas främst till dig som arbetar inom central myndighet och kommer att genomföras i Stockholm. Övriga sökande från t ex länsstyrelser eller kommuner kan bli antagna i mån av plats.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig kursen ska deltagaren ha grundläggande kunskap om tekniker och kombinerade tekniker inom informationspåverkan samt känna till exempel på hur de används.

Webbkursen Skydd mot informationspåverkan på MSB.se ger dessa förkunskaper: Skydd mot informationspåverkan (webbkurs) (msb.se) 

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Information för deltagare som är anmälda på platsbundna kurstillfällen:
Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.
Om måltider erbjuds är vegetarisk kost bokad till samtliga deltagare. Alternativ kost anmäls via Utbildningsportalen.

Tillfällen

Västra Götalands län: Observera att detta tillfälle vänder sig till dig som arbetar inom Västra Götalands län. Datum för kursen är 17 maj i Göteborg och pågår klockan 8.00 - 17.30. Sista anmälningsdag är 12 maj.
Vid frågor kontakta Sofia Grymer (Länsstyrelsen): sofia.grymer@lansstyrelsen.se

Stockholms och Gotlands län: Observera att detta tillfälle vänder sig till dig som arbetar inom Stockholms och Gotlands län. Datum för kursen är 23 - 24 maj och pågår klockan 10.00 - 15.00 båda dagarna. Detta tillfälle är nätbaserat via Zoom. Sista anmälningsdatum är 17 maj.
Vid frågor kontakta Catrin Huss (Myndigheten för psykologiskt försvar): catrin.huss@mpf.se

Centrala myndigheter: Observera att detta tillfälle vänder sig till dig som arbetar inom central myndighet. Datum för kursen är 1 - 2 juni i Stockholm och pågår klockan 08 - 12.30 båda dagarna. Sista anmälningsdag är 20 maj.
Vid frågor kontakta Jerker Sundstrand, Myndigheten för psykologiskt försvar: jerker.sundstrand@mpf.se

Centrala myndigheter, tillfälle 2: Datum för kursen är 28 - 29 juni i Stockholm och pågår klockan 13 - 17.30 (28 juni) och klockan 08 - 12.30 (29 juni). Sista anmälningsdag är 14 juni.
Vid frågor kontakta Fredrik Konnander, Myndigheten för psykologiskt försvar: fredrik.konnander@mpf.se

Bakgrund

Informationspåverkan från främmande makt är en antagonistisk handling som syftar till att påverka Sveriges demokrati och vårt lands möjligheter till eget beslutsfattande. Informationspåverkan som riktas mot Sverige från främmande makt kan innebära allvarliga konsekvenser för samhällets säkerhet, främst mot grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) vill med denna kurs sprida kunskap och medvetenhet till berörda aktörer inom området.

Om utbildningen

Under kursen får du lära dig att:

  • förklara skillnaden mellan opinionsbildning och otillbörlig informationspåverkan,
  • beskriva hot och sårbarheter inom informationspåverkan,
  • tillämpa kunskaper om centrala begrepp, tekniker och metoder för att identifiera och möta informationspåverkan.

Kursplan Grundkurs för Skydd mot informationspåverkan


Läs mer om psykologiskt försvar:

Uppdraget - Myndigheten för psykologiskt försvar (mpf.se)

Kursanmälan

Anmälan görs via MSB:s webbplats.
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Upplägg och omfattning

Före grundkursen behöver deltagarna genomfört MSB:s webbkurs Skydd mot informationspåverkan eller ha motsvarande förkunskaper. Den bedöms ta två timmar att slutföra.

Grundkursen omfattar 8 timmars lärarledd utbildning.

Kursen genomförs bland annat med aktivt samarbetslärande genom gruppdiskussioner och redovisningar.

I grundkursen ingår en avslutande skriftlig individuell uppgift som lämnas in en vecka efter den lärarledda utbildningen avslutas. Den bedöms ta två timmar att slutföra.

Urval

MPF förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda utifrån aktörernas roll för totalförsvaret och en relevant fördelning av aktörer. Vi förbehåller oss även rätten att göra ett urval för en jämn fördelning av deltagare utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Inställd kurs

Kursen kan komma att ställas in vid för få anmälningar.

 

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Göteborg
Antal platser: 25
Längd: 1 dagar
Sista anmälningsdag: 17 maj 2022
Ort: Distansstudier
Antal platser: 25
Längd: 1 dagar
Sista anmälningsdag: 20 maj 2022
Ort: Elite Palace Hotell, Stockholm
Antal platser: 25
Längd: 1 dagar
Sista anmälningsdag: 14 juni 2022
Ort: Elite Palace Hotell, Stockholm
Antal platser: 25
Längd: 1 dagar

Senast granskad: 9 maj 2022

Till toppen av sidan