Till innehåll på sidan

Grundkurs för Skydd mot informationspåverkan

Kursen syftar till att utveckla medvetenhet om hot och sårbarheter inom informationspåverkan. Myndigheten för psykologiskt försvar kommer att erbjuda ett större antal kurser för regionala och centrala myndigheter. Detta för att skapa ett robust samhälle och motståndskraft i kris och krig som en del av ett starkt totalförsvar.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till dig som har en roll inom totalförsvaret och som arbetar inom en organisation som riskerar att skadas av informationspåverkan.

Exempel på organisationer med företräde till kursen är länsstyrelser, kommuner, regioner och centrala myndigheter.

Deltagare på kursen kan vara kommunikationsstrateger, kommunikatörer, beredskapshandläggare, säkerhetssamordnare, IT-personal, chefer, politiker eller förtroendevalda.

Kurstillfället som äger rum 1-2 februari riktas främst till dig som arbetar inom en kommun, region eller myndighet. Övriga sökande kan bli antagna i mån av plats.

Kurstillfället som äger rum 20-21 februari riktas till dig som är anställd vid Regeringskansliet samt anställd vid myndigheter med uppdrag för genomförandet av Sveriges EU-ordförandeskap. Övriga sökande kan bli antagna i mån av plats.

Kurstillfället som äger rum 22-23 februari riktas till dig som är anställd vid Regeringskansliet samt anställd vid myndigheter med uppdrag för genomförandet av Sveriges EU-ordförandeskap. Övriga sökande kan bli antagna i mån av plats.

Kurstillfället som äger rum 2-3 mars riktas främst till dig som arbetar inom en kommun, region eller myndighet. Övriga sökande kan bli antagna i mån av plats.

Kurstillfället som äger rum 27-28 mars riktas främst till dig som arbetar inom en kommun, region eller myndighet. Övriga sökande kan bli antagna i mån av plats.

 

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig kursen ska deltagaren ha grundläggande kunskap om tekniker och kombinerade tekniker inom informationspåverkan samt känna till exempel på hur de används.

Webbkursen Skydd mot informationspåverkan på MSB.se ger dessa förkunskaper: Skydd mot informationspåverkan (webbkurs) (msb.se) 

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Information för deltagare som är anmälda på platsbundna kurstillfällen:
Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.
Om måltider erbjuds är vegetarisk kost bokad till samtliga deltagare. Alternativ kost anmäls via Utbildningsportalen.

Tillfällen

Stockholm: Datum för kursen är 1-2 februari. Kursen inleds med lunch onsdagen den 1 februari kl. 11:30 och pågår fram till 17:30. På torsdagen den 2 februari börjar kursen kl. 08:30-12:30 då kursen avslutas med lunch.

Kursen genomförs platsförlagt i Stockholm på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35. MPF står för luncher och middag. Vegetariskt är bokat för samtliga. Specialkost som t ex animaliskt beskrivs vid anmälan. Deltagande organisation bekostar deltagarnas resor och boende. Sista anmälningsdag är 25 januari.
Vid frågor kontakta kursansvarig Pär Norén, Myndigheten för psykologiskt försvar: par.noren@mpf.se

Stockholm tillfälle 1: Datum för kursen är 20-21 februari. Tider för båda dagar är kl. 08:30-12:30. Kursen genomförs platsförlagt i Stockholm på Elite Palace Hotel, Sankt Eriksgatan 115. MPF står för lunch och övriga kursrelaterade kostnader. Deltagande organisation bekostar ev. resor och boende. Sista anmälningsdag är 12 februari.
Vid frågor kontakta kursansvarig Jerker Sundstrand, Myndigheten för psykologiskt försvar: jerker.sundstrand@mpf.se

Stockholm tillfälle 2: Datum för kursen är 22-23 februari. Tider för båda dagar är kl. 08:30-12:30. Kursen genomförs platsförlagt i Stockholm på Elite Palace Hotel, Sankt Eriksgatan 115. MPF står för lunch och övriga kursrelaterade kostnader. Deltagande organisation bekostar ev. resor och boende. Sista anmälningsdag är 12 februari.
Vid frågor kontakta kursansvarig Jerker Sundstrand, Myndigheten för psykologiskt försvar: jerker.sundstrand@mpf.se

Nätbaserat: Datum för kursen är 2-3 mars. Kursen genomförs kl. 10-15 båda dagarna, via Zoom. Sista anmälningsdag är 15 februari. Antagningsbesked skickas ut tidigast den 16 februari.
Vid frågor kontakta kursansvarig Pär Norén, Myndigheten för psykologiskt försvar: par.noren@mpf.se

Göteborg: Datum för kursen är 27-28 mars. Kursen inleds med lunch måndagen den 27 mars kl. 11:30 och pågår fram till 17:30. På tisdagen den 28 mars börjar kursen kl. 08:30-12:30 då kursen avslutas med lunch. Kursen genomförs platsförlagt i Göteborg på Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26. MPF står för luncher och middag. Vegetariskt är bokat för samtliga. Specialkost som t ex animaliskt beskrivs vid anmälan. Deltagande organisation bekostar deltagarnas resor och boende. Sista anmälningsdag är 5 mars. Antagningsbesked skickas ut tidigast den 6 mars.
Vid frågor kontakta kursansvarig Pär Norén, Myndigheten för psykologiskt försvar: par.noren@mpf.se

Bakgrund

Informationspåverkan från främmande makt är en antagonistisk handling som syftar till att påverka Sveriges demokrati och vårt lands möjligheter till eget beslutsfattande. Informationspåverkan som riktas mot Sverige från främmande makt kan innebära allvarliga konsekvenser för samhällets säkerhet, främst mot grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) vill med denna kurs sprida kunskap och medvetenhet till berörda aktörer inom området.

Om utbildningen

Under kursen får du lära dig att:

  • förklara skillnaden mellan opinionsbildning och otillbörlig informationspåverkan,
  • beskriva hot och sårbarheter inom informationspåverkan,
  • tillämpa kunskaper om centrala begrepp, tekniker och metoder för att identifiera och möta informationspåverkan.

Denna kursplan nedan togs fram under hösten 2021 utav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I samband med att Myndigheten för psykologiskt försvar bildades och tog över uppdraget så ägs kursplanerna av Myndigheten för psykologiskt försvar sedan 1/1 2022. Nya kursplaner ska upprättas och är under arbete. Frågor gällande innehåll och genomförande av kurserna ställs till Myndigheten för psykologiskt försvar.

Kursplan Grundkurs för Skydd mot informationspåverkanLäs mer om psykologiskt försvar:

Uppdraget - Myndigheten för psykologiskt försvar (mpf.se)

Kursmaterial: MSB (2019) Att möta informationspåverkan: handbok för kommunikatörer:https://www.msb.se/sv/publikationer/att-mota-informationspaverkan--handbok-for-kommunikatorer/

Kursanmälan

Anmälan görs via MSB:s webbplats.
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Upplägg och omfattning

Före grundkursen behöver deltagarna genomfört MSB:s webbkurs Skydd mot informationspåverkan eller ha motsvarande förkunskaper. Den bedöms ta två timmar att slutföra.

Grundkursen omfattar 8 timmars lärarledd utbildning.

Kursen genomförs bland annat med aktivt samarbetslärande genom gruppdiskussioner och redovisningar.

I grundkursen ingår en avslutande skriftlig individuell uppgift som lämnas in en vecka efter den lärarledda utbildningen avslutas. Den bedöms ta två timmar att slutföra.

Urval

MPF förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda utifrån aktörernas roll för totalförsvaret och en relevant fördelning av aktörer. Vi förbehåller oss även rätten att göra ett urval för en jämn fördelning av deltagare utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Inställd kurs

Kursen kan komma att ställas in vid för få anmälningar.

 

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 12 februari 2023
Ort: Elite Palace Hotell, Stockholm
Antal platser: 25
Längd: 1 dagar
Sista anmälningsdag: 12 februari 2023
Ort: Elite Palace Hotell, Stockholm
Antal platser: 25
Längd: 1 dagar
Sista anmälningsdag: 15 februari 2023
Ort: Distansstudier
Antal platser: 25
Längd: 1 dagar
Sista anmälningsdag: 5 mars 2023
Ort: Göteborg
Antal platser: 25
Längd: 1 dagar

Senast granskad: 4 oktober 2022

Till toppen av sidan