Till innehåll på sidan

Samverkan och ledning för räddningstjänst

Du som arbetar med ledning och samverkan för kommunal eller statlig räddningstjänstverksamhet hittar många olika former av stöd i ditt arbete inom området här.

MSB bedriver utvecklingsarbete inom området samverkan och ledning för kommunal och statlig räddningstjänst. Arbetet sker tillsammans med representanter för kommunal och statlig räddningstjänst samt andra aktörer inom krishanteringssystemet. 

Utveckling av ledning och ledningssystem fortsätter

Projektet ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst avslutades 2023. MSB kommer i nära samarbete med berörda aktörer att fortsätta arbetet med utveckling av ledning och ledningssystem.

Du som arbetar med ledning och samverkan för kommunal eller statlig räddningstjänstverksamhet kan på de här webbsidorna hitta många olika former av stöd i ditt arbete. Till exempel framtaget material från ELS-projektet, aktuellt inom pågående utvecklingsarbete och vägledningar.

Senast granskad: 23 januari 2024

Till toppen av sidan