Till innehåll på sidan

Ersättning till regioner

Regioner får varje år statlig ersättning som ska bidra till att minska sårbarheten i regionens verksamhet, att stärka förmågan att hantera krissituationer i fred och att öka förmågan till civilt försvar.

Hur ersättningen ska användas och vilket stöd regionerna får regleras i en överenskommelse mellan MSB och SKR för perioden 2018-2020.

Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar 2018-2020

Anvisningar för användning av statlig ersättning för landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar

För att ta del av ersättningen

Ersättningen betalas ut i juni varje år. För att ta del av ersättningen ska regionerna fakturera den överenskomna summan från MSB.

Särskilt stöd till ledningplatser

Utöver ersättning enligt överenskommelserna kan regionerna söka medel från MSB för en del kostnader förknippade med utrustning av kommunernas ledningsplatser. Särskilda villkor och finansieringsprinciper gäller.

Hur du ansöker om stöd till regionernas ledningsplatser

Stöd till regioner samlat på en webbsida

De stöd och vägledningar som MSB tar fram till regioner i enlighet med överenskommelsen finns samlat på en webbsida.

Samlat stöd till regioner

Senast granskad: 5 december 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan