Till innehåll på sidan

Ersättning till regioner

Regioner får varje år statlig ersättning som ska bidra till att minska sårbarheten i regionens verksamhet, att stärka förmågan att hantera krissituationer i fred och att öka förmågan till civilt försvar.

Hur ersättningen ska användas och vilket stöd regionerna får regleras i en överenskommelse mellan MSB och SKR för perioden 2018-2020.

Regioner får ersättning främst för förberedelser inför extraordinära händelser i form av planering, utbildning och övning.

Överenskommelsen finns på webbsidan Samlat stöd till regioner

Anvisningar för användning av statlig ersättning för landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar

För att ta del av ersättningen

Ersättningen betalas ut i juni varje år. För att ta del av ersättningen ska regionerna fakturera den överenskomna summan från MSB.

Särskilt stöd till ledningsplatser

Utöver ersättning enligt överenskommelserna kan regionerna söka medel från MSB för en del kostnader förknippade med utrustning av kommunernas ledningsplatser. Särskilda villkor och finansieringsprinciper gäller.

Hur du ansöker om stöd till regionernas ledningsplatser

Stöd till regioner samlat på en webbsida

De stöd och vägledningar som MSB tar fram till regioner i enlighet med överenskommelsen finns samlat på en webbsida.

Samlat stöd till regioner

Senast granskad: 5 december 2019

Till toppen av sidan