Till innehåll på sidan

Ersättning till regioner

Regioner får varje år statlig ersättning som ska bidra till att minska sårbarheten i regionens verksamhet, att stärka förmågan att hantera krissituationer i fred och att öka förmågan till civilt försvar.

Hur ersättningen ska användas och vilket stöd regionerna får regleras i en överenskommelse mellan MSB och SKR för perioden 2018-2020.

Regioner får ersättning främst för förberedelser inför extraordinära händelser i form av planering, utbildning och övning.

Överenskommelsen finns på webbsidan Samlat stöd till regioner

Anvisningar för användning av statlig ersättning för regioners arbete med krisberedskap och civilt försvar

Utbetalning av ersättningen

Ersättningen betalas ut i juni varje år. MSB skickar ut information om ersättningsnivån för innevarande år senast i maj och där framgår hur utbetalningen går till. 

Särskilt stöd till ledningsplatser

Utöver ersättning enligt överenskommelserna kan regionerna söka medel från MSB för en del kostnader förknippade med utrustning av kommunernas ledningsplatser. Särskilda villkor och finansieringsprinciper gäller.

Läs mer om MSB:s stöd till ledningsplatser

Stöd till regioner samlat på en webbsida

De stöd och vägledningar som MSB tar fram till regioner i enlighet med överenskommelsen finns samlat på en webbsida.

Samlat stöd till regioner

Senast granskad: 10 mars 2023

Till toppen av sidan