Till innehåll på sidan

BAS-bil för samhällets räddningstjänst

BAS är ett samarbete mellan MSB och Sveriges Kommuner och Landsting som inleddes 1984. De första BAS-fordonen levererades 1986.

Tanken med BAS är att det ska finnas ett koncept för släck-/räddningsfordon som täcker räddningstjänstens behov. Genom uppföljning ska BAS kontinuerligt förbättras.

Brister ska byggas bort och det som är bra ska man bygga vidare på och utveckla. Utveckling sker kontinuerligt genom att tekniska/taktiska framsteg och anmälningar om fel och brister följs upp.

Målsättningen med BAS är att erbjuda svensk räddningstjänst fordon med hög kvalitet och kontinuerligt uppdaterade med det senaste inom metod och teknik.

BAS-bilsprogram

BAS-bilar finns i tre varianter; BAS 1, BAS 3 samt BAS 4.
 
I stora drag skiljer de olika modellerna sig åt genom släckmedelsvolym och framkomlighet:

  • BAS 1 har 3000 liter vatten och 400 liter skumvätska. 
  • BAS 3 har 3000 liter vatten och 400 liter skumvätska. Fyrhjulsdriven. 
  • BAS 4 har 5500 liter vatten och 400 liter skumvätska. 

Felanmälan BAS

MSB och SKL gör kontinuerlig uppföljning av levererade fordon för att vi eventuellt skall hitta fel som är av mer systematisk karaktär och bibehålla hög kvalitet på leveranserna.

Av den anledningen är det viktigt att räddningstjänsterna rapporterar in fel som uppkommer på bilarna så att rätt saker följs upp. Nedan finner ni en enkel blankett att fylla i och skicka den till registraturen@msb.se

Felanmälningsblankett BAS

Viktigt gällande avtal

MSB har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting genomfört arbetet med upphandling för BAS 1, 3 och 4. Ramavtal har tecknats med Autokaross Rescue Systems i Floby AB, Sala Brand AB och med WilheRuberg. Ursprunglig avtalstid är från 2016-02-02 till 2018-02-01. Sedan förlängt med 24 månader till och med 2020-02-01. En ny upphandling av ramavtal kommer att genomföras under hösten 2019.

För övriga basbilar finns inget ramavtal.

Såväl MSB som de kommuner som lämnat skriftligt bemyndigande till MSB har rätt att avropa på avtalet och skall då hänvisa till upprättat ramavtal. Avrop görs som en andra konkurrensutsättning. Detta innebär att samtliga på avtalet ingående leverantörer skall tillfrågas vid varje avrop. Avropsmall finns att ladda ner nedan.

Kontakt

Stefan Jönsson
Upphandling

Senast granskad: 19 juli 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan