Till innehåll på sidan

Talgruppsmatris – talgrupper för samverkan i Rakel

Talgruppsmatrisen innehåller samverkanstalgrupper i Rakel. Den är ett stöd när ni ska fylla i ert programmeringsunderlag.

Talgruppsmatris – talgrupper för samverkan i Rakel (xls)

Så här gör du:

  • Analysera vilka samverkansgrupper ni behöver i er organisation och som, enligt de nationella riktlinjerna för samverkan i Rakel, ska programmeras.
  • Kopiera ”GSSI-nummer” och ”Benämning (Mnemonic)” från matrisen och klistra in i aktuell talgruppsmall i ert programmeringsunderlag.
  • För att veta vilka talgrupper som är aktuella för er att använda kan man, i fliken ”Organisationer” identifiera vilket ”toppblock” organisationen tillhör. Om detta toppblock finns med i kolumnen ”Org. Block med talrätt” har ni åtkomsträttighet till talgruppen och kan använda den.
  • Om er organisation har någon form av dispatcher (DWS, Titan-X med flera) i er kommunikationscentral måste ni uppdatera era KC-konton för att få åtkomst till samverkansgrupperna. För detta krävs att blanketten ”Beställning eller ändring av behörigheter för KC-användare” skickas till Rakel kundstöd med uppgift om vilka organisationsblock kontot skall ha åtkomst till. Uppgift om detta hittar ni i kolumnen ”Org. block” på respektive talgrupp. Kom ihåg att om man anger org.block 90-11-1 får man automatiskt tillgång till alla underliggande block, i detta fall 90-11-1-1, 90-11-1-2, 90-11-1-3 och 90-11-1-4 och så vidare.

Senast granskad: 16 maj 2023

Till toppen av sidan