Till innehåll på sidan

Talgruppsmatris – talgrupper för samverkan i Rakel

Talgruppsmatrisen innehåller samverkanstalgrupper i Rakel. Den är ett stöd när ni ska fylla i ert programmeringsunderlag.

Talgruppsmatris – talgrupper för samverkan i Rakel (xls)

Så här gör du:

  • Analysera vilka samverkansgrupper ni behöver i er organisation och som, enligt de nationella riktlinjerna för samverkan i Rakel, ska programmeras.
  • Kopiera ”GSSI-nummer” och ”Benämning (Mnemonic)” från matrisen och klistra in i aktuell talgruppsmall i ert programmeringsunderlag.
  • För att veta vilka talgrupper som är aktuella för er att använda kan man, i fliken ”Organisationer” identifiera vilket ”toppblock” organisationen tillhör. Om detta toppblock finns med i kolumnen ”Org. Block med talrätt” har ni åtkomsträttighet till talgruppen och kan använda den.
  • Om er organisation har någon form av dispatcher (DWS, Titan-X med flera) i er kommunikationscentral måste ni uppdatera era KC-konton för att få åtkomst till samverkansgrupperna. För detta krävs att blanketten ”Beställning eller ändring av behörigheter för KC-användare” skickas till Rakel kundstöd med uppgift om vilka organisationsblock kontot skall ha åtkomst till. Uppgift om detta hittar ni i kolumnen ”Org. block” på respektive talgrupp. Kom ihåg att om man anger org.block 90-11-1 får man automatiskt tillgång till alla underliggande block, i detta fall 90-11-1-1, 90-11-1-2, 90-11-1-3 och 90-11-1-4 och så vidare.

Senast granskad: 19 november 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan