Till innehåll på sidan

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1

Kursen ger dig kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar för att kunna bidra i arbetet med att förebygga och hantera samhällsstörningar över hela hotskalan.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar som chef, beslutsfattare samt handläggare med ansvar inom krisberedskap och/eller totalförsvar vid statlig myndighet, kommun, region, privat näringsliv samt frivillig organisation.

Förkunskaper

Säkerhetsprövning och inplacering i säkerhetsklass:
Du ska vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad i lägst säkerhetsklass 3.

Du ska ha god kunskap om din egen organisation samt grundläggande kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Kostnad

Kursavgift 2021:

Kursavgiften är 24 000 SEK exklusive moms.

Kursavgift 2022:

Kursavgiften är 39 000 SEK exklusive moms.

Deltagarnas myndighet/organisation står för kostnader för resor till och från kurs, traktamente, mat och boende.

Under kursen genomförs studieresor där Försvarshögskolan (FHS) ansvarar för inbokning av resor, mat och boende. Efter kursen faktureras respektive deltagares myndighet/organisation för mat och boende. Kostnaderna för detta beräknas till 5 000 SEK exklusive moms.

Läs mer om FHS återbudsregler: Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 - Försvarshögskolan (fhs.se)

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

I och med att regeringen fattat beslut om avvecklande av restriktioner från och med den 29 september 2021 tar MSB bort de särskilda hygienrutiner och instruktioner som använts i samband med utbildningar under 2020 och 2021. Detta kan även innebära att förändringar kommer att ske i kursupplägg.

Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Om kursen

Kursen ger dig kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar för att kunna bidra i arbetet med att förebygga och hantera samhällsstörningar över hela hotskalan.

Du får kunskaper som ska bidra till att öka tryggheten och minska sårbarhet och beroende för Sverige, dess befolkning och svenska intressen.

Under kursen blandar vi teori med praktiska gruppövningar. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursen som startar i oktober genomförs 18-29 oktober och 8-12 november.
Kursen pågår totalt under tre veckor inklusive studiebesök och studieresa.

Kursdatum 2022: Datum för vårens kurser är 31 januari-18 februari och 2-20 maj.

Kursplan Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats
Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

För mer information gällande FHS återbudsregler, läs mer här: https://www.fhs.se/utbildningar/hogre-kurs-i-samhallets-krisberedskap-och-totalforsvar-steg-1.html 

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 1 december 2021
Ort: Försvarshögskolan i Stockholm
Antal platser: 30
Längd: 15 dagar
Sista anmälningsdag: 23 februari 2022
Ort: Försvarshögskolan i Stockholm
Antal platser: 30
Längd: 15 dagar

Senast granskad: 22 oktober 2021

Till toppen av sidan