Till innehåll på sidan

Sanering inom kärnenergiberedskapen

Kursen ger dig förutsättningar för att kunna producera en målbild för sanering och utifrån denna skapa strategi och taktik för återgång till nytt normalläge. Du får kunskaper i olika metoder för sanering efter kärnteknisk olycka.

Detaljer

Målgrupp

För dig som ingår i den svenska kärnenergiberedskapen, med en funktion inom indikerings- eller saneringsorganisationen, till exempel som:

 • handläggare
 • räddningsledare
 • saneringsledare
 • indikeringsledare
 • indikeringssamordnare
 • mätledare
 • analytiker inom staben

Förkunskaper

Deltagaren ska känna till sin roll och funktion i den egna krisberedskapsorganisationen, samt känna till den egna organisationens roll i den svenska kärnenergiberedskapen.

Deltagaren ska ha genomfört kursen Svenska kärnenergiberedskapen och Strålskydd inom kärnenergiberedskapen.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Om kursen

Under kursen behandlas bland annat följande innehåll:

 • Resurser, roller och ansvar
 • Strategi, taktik och planverk
 • Metodik vid sanering
 • Personalstrålskydd

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom föreläsningar, diskussioner och scenarioövningar.

Kursplan Sanering inom kärnenergiberedskapen

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 1 oktober 2023
Ort: Rosersberg
Antal platser: 15
Längd: 2 dagar

Senast granskad: 26 oktober 2021

Till toppen av sidan