WIS är en portal för Sveriges krisberedskap. Samtliga kommuner, regioner, länsstyrelser och bevakningsansvariga myndigheter är anslutna och därtill även ett stort antal frivilligorganisationer och pri...