Till innehåll på sidan

Tilläggstjänst i Rakel: Anslutning av kommunikationscentral (KC)

En kommunikationscentral (KC) används för kommunikation och/eller ledning och styrning av verksamhet. Med KC menas ledningscentral, sambandscentral eller larmcentral. Den kan hantera röst, talgrupper och applikationer för exempelvis larm eller SDS och statusmeddelanden.

Så fungerar tjänsten

Det finns tre olika alternativ att ansluta en KC till Rakel: två IP-baserade anslutningar för data respektive för röst och data och en fast anslutning för röst och data. Den anslutning ni väljer beror på vilken typ av utrustning ni har och vilka funktioner som ni har behov av.

IP-baserad klientanslutning för röst och data

Används till utrustning och applikationer som hanterar röstkommunikation.

IP-baserad klientanslutning för data

Används till utrustning och applikationer som hanterar SDS och statusmeddelanden.

Fast klientanslutning för röst och data (via E1)

Används när det finns kommunikationskort (XGear) och mjukvara för Tetra Connectivity Server (TSC) installerat lokalt för respektive klient.

Pris och villkor

Den totala kostnaden för anslutning av en KC består av flera olika delar:

  • Engångskostnader och kvartalskostnader för abonnemang, tilläggstjänst och integration (se Prislista för Rakel).
  • Inköp av KC-utrustning, applikationer och eventuellt kommunikationskort och TCS-SU licens (gäller endast för alternativet Fast klientanslutning av KC för röst och data (via E1)) enligt offererat pris från leverantör.
  • Support av KC-utrustning och applikationer enligt offererat pris från leverantör.
  • Transmission enligt avtal med godkänd leverantör *

* Kostnaden för transmissionen varierar beroende på era krav på kapacitet, redundans och tillgänglighet. Transmission beställs från en av MSB godkänd leverantör. Anvisning och blanketter för transmissionsbeställning får ni av er kundansvariga på MSB.

De IP-baserade klientanslutningarna kräver transmission mellan Rakel och användarorganisationen och ansluts till ett säkerhetsskåp hos användarorganisationen.

Samtliga villkor för anslutning till Rakel och särskilda villkor för tilläggstjänsten Anslutning av kommunikationscentral till  Rakel med tillhörande KC-abonnemang finns under Priser och villkor.

Priser och villkor

Hur beställer jag tjänsten?

Fyll i beställningsblanketten Beställning av Anslutning av kommunikationscentral till Rakel (R32). Blanketten skickas till Rakel kundstöd.

Hur beställer jag utrustning?

Utrustning för KC beställs direkt från en leverantör. Utrustningen ska vara godkänd av MSB. 

Om du har frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta kundansvariga för Rakel. Har du specifika frågor om din beställning ska du vända dig till Rakel kundstöd.

Ordförklaringar

Tetra Connectivity Server (TCS) behövs för att ansluta sin KC-utrustning till Rakelnätet. Den möjliggör samtalsstyrning och att skicka och ta emot SDS och statusmeddelanden i Rakel. TCS kan antingen installeras lokalt med en mjukvara (TCS-SU) för respektive operatörsplats, eller anslutas mot en TCS-server placerad i Rakelnätet.

Tetra Voice Gateway (TVG) ersätter lokalt placerade kommunikationskort med en centralt placerad TVG-server i Rakel. TVG möjliggör IP-baserad röstkommunikation från operatörsplats till Rakel via voice over IP (VoIP) där flera kunder delar på de resurser i form av ljudströmmar som denna erbjuder.

Integration av klientanslutning innebär att respektive klient kan ansluta mot den utrustning i Rakelnätet som de har behov av. Integration är en del av beställningen av klientanslutningar som beställs hos Rakel kundstöd.

Senast granskad: 8 maj 2019

Till toppen av sidan