Till innehåll på sidan

Tilläggstjänst i Rakel: Klientanslutning för kommunikationscentral (KC)

Med tilläggstjänsten Klientanslutning för kommunikationscentral (KC) kan en användarorganisation hantera röstkommunikation, talgruppshantering och applikationer för exempelvis larm, SDS och statusmeddelanden.

En kommunikationscentral (KC) används för kommunikation och/eller ledning och styrning av verksamhet. Med KC menas ledningscentral, sambandscentral eller larmcentral.

Så fungerar tjänsten

De tjänsteplattformar som ni som kund kan nå via IP-baserade klientanslutningar är centralt placerade i Rakelnätet och hanterar tal och signalering/data. Genom att tilläggstjänsten är direkt ansluten mot växelplats, kan fler funktioner utnyttjas än vid kommunikation över radiogränssnittet. Då dessa anslutningar inte är beroende av radiogränssnittets kapacitet ger dessa också en större tillgänglighet vid hög belastning i nätet.

Det finns två alternativa sätt att ansluta en KC till Rakel. Den anslutning ni väljer beror på vilken typ av utrustning ni har och vilka funktioner som ni har behov av.

IP-baserad klientanslutning för röst och data

IP-baserad klientanslutning för röst och data används för att förmedla röstkommunikation samt funktioner för samtalsstyrning, SDS och statusmeddelanden mellan användarorganisationers KC-utrustning, applikationer och användare i Rakelnätet. Kommunikationen från användarorganisationerna sker via tjänsteplattformar för TVG* och TCS**. Denna klientanslutning finns i olika storlekar för att möta olika användares behov:

 • Liten – 1+3 (1 tal, 3 lyssna)
 • Mellan – 1+7 (1 tal, 7 lyssna)
 • Stor – 1+15 (1 tal, 15 lyssna)

IP-baserad klientanslutning för data

IP-baserad klientanslutning för data används för att förmedla SDS, statusmeddelanden och styrning, mellan användarorganisationers KC-utrustning och applikationer, Rakelväxlar och användare i Rakelnätet. Kommunikationen från användarorganisationerna sker via tjänsteplattform för TCS**.

Säker transmission

En förutsättning för att nyttja tilläggstjänsten Klientanslutning för KC är att användarorganisationer har en fast anslutning mot Rakelnätet. Idag erbjuds två anslutningsformer, där utrustning placeras hos respektive användarorganisation:

 1. IP WAN med Rakel säkerhetsskåp.
 2. Rakel över SGSI (där befintlig SGSI- nod med nätsegment SGSI-Rakel nyttjas).
 3. (Under en övergångsperiod, medan E1 fasas ut, erbjuds även E1-anslutningar.)

Om du vill veta mer om vilken anslutningsform som passar era behov, kontakta er kundansvarig på MSB Rakel för rådgivning och information.

Vi erbjuder IP WAN med Rakel säkerhetsskåp som enkel- eller dubbelanslutning beroende på behov av tillgänglighet:

 1. Enkelanslutning – maximalt 8 timmars hindertid.*
 2. Dubbelanslutning – maximalt 4 timmars hindertid.*

I tilläggstjänsten Klientanslutning för kommunikationscentral (KC) ingår från och med 1 januari 2023 även IP WAN som transmission.

Pris och villkor

Det totala priset för tilläggstjänsten Klientanslutning för kommunikationscentral (KC) består av flera delar:

 • Inträdes- och kvartalsavgifter för IP-baserade klientanslutningar, KC-abonnemang, och integration*** (se Prislista för Rakel).
 • Inträdes- och kvartalsavgifter för säker transmission beroende på anslutningsform (se Prislista för Rakel).

Observera att avgifterna inte inkluderar:

 • Inköp av KC-utrustning och applikationer från godkänd produktleverantör.
 • Support av KC-utrustning och applikationer från godkänd produktleverantör.

Samtliga villkor för anslutning till Rakel och särskilda villkor för tilläggstjänsten Klientanslutning av kommunikationscentral till Rakel med tillhörande KC-abonnemang finns under Priser och villkor.

Priser och villkor

Hur beställer jag tjänsten?

Fyll i beställningsblanketten Beställning av Anslutning av kommunikationscentral till Rakel (R32). Blanketten skickas till Rakel kundstöd.

Hur beställer jag utrustning?

Utrustning för KC beställs direkt från en leverantör. Utrustningen ska vara godkänd av MSB.

Om du har frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta kundansvariga för Rakel. Har du specifika frågor om din beställning ska du vända dig till Rakel kundstöd.

Ordförklaringar

*Tetra Voice Gateway (TVG) möjliggör IP-baserad röstkommunikation från operatörsplats i en kommunikationscentral till Rakel, där flera kunder delar på de centrala resurser i form av ljudströmmar som denna tjänsteplattform erbjuder.

**Tetra Connectivity Server (TCS) möjliggör samtalsstyrning och att skicka och ta emot SDS och statusmeddelanden i Rakel. TCS kan antingen installeras lokalt med en mjukvara (TCS-SU) för respektive operatörsplats, eller anslutas mot en TCSserver placerad i Rakelnätet.

***Integration av klientanslutning innebär att respektive klient kan ansluta mot den utrustning i Rakelnätet som den har behov av. Integration per klientanslutning är en del av beställningen av klientanslutningar som beställs hos Rakel kundstöd.

Senast granskad: 8 december 2023

Till toppen av sidan