Till innehåll på sidan

Kurs i säkerhet i industriella informations- och styrsystem för beslutsfattare

Utbildningen syftar till att ge dig som beslutsfattare en inblick i vilka risker- och sårbarheter som finns i de industriella informations- och styrsystemen och hur det systematiska cybersäkerhetsarbetet i din organisation kan bedrivas

Detaljer

Målgrupp

Kursen riktar sig till beslutsfattare i organisationer inom både offentlig och privat sektor, som arbetar med samhällsviktig verksamhet som är beroende av industriella informations- och styrsystem.

Förkunskaper

Inga.

Kostnad

Kursen finansieras av MSB och är därför avgiftsfri för deltagarna. Fika under kursdagen ingår. Deltagarna bekostar själva övrig kost, logi och resor. Anmäld deltagare som uteblir från kursen debiteras SEK 10 000.

Kursen består huvudsakligen av föreläsningar för att illustrera cybersäkerhetsproblematiken med fokus på industriella informations- och styrsystem. Föreläsningarna kompletteras med demonstrationer och diskussionsfrågor för att möjliggöra ett mer aktivt deltagande.

Kursen genomförs under tre timmar vid MSB i Solna och hålls av forskare från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Efter genomgången kurs ska deltagarna:

  • ha kunskap om problembilden avseende cyberhot och risker riktade mot industriella informations- och styrsystem inom samhällsviktig verksamhet
  • förstå vilka utmaningar som industriella informationsoch styrsystem.
  • ha kunskap hur en cybersäkerhetsincident kan påverka verksamheten och organisationer
  • ha kunskap om hur ett systematiskt informationssäkerhetsarbete kan bedrivas

Kursen syftar också till att ge deltagarna utrymme för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt nätverksbyggande.

Anmälan

Just nu finns inga planerade tillfällen.

Mer information:

För mer information om kursen och anmälan, vänligen kontakta oss på MSB via ics@msb.se

Senast granskad: 20 maj 2022

Till toppen av sidan