Till innehåll på sidan

Statistik om olyckor, skador och räddningsinsatser

I MSB:s statistikdatabas kan du hämta statistik om omkomna i bränder. Mer statistik inom området kommer i nya verktyget under 2024. Du hittar räddningstjänstens insatser på msb.se/statistik under tiden.

Öppna verktyget - Statistik om olyckor, skador och räddningsinsatser

Detaljer

Målgrupp

  • räddningstjänst
  • länsstyrelse
  • kommun
  • media

Ämneskategori

  • Räddningstjänst
  • Olycksförebyggande
  • Brandskydd

Typ av system

  • Statistik

MSB har tidigare presenterat statistik över räddningstjänstens insatser i statistikverktyget IDA, nu finns den statistiken som exceltabeller tills vi har ett nytt verktyg på plats.

Till statistiken över räddningstjänstens insatser för 2022Omkomna i bränder finns i nya verktyget, MSB:s statistikdatabas MSB:s statistikdatabas statistik.msb.sePersonal i räddningstjänstens utryckningstjänst

Till statistiken över personal i räddningstjänsten utryckningstjänst

Om du behöver statistik över uppgifter som inte finns med i det publicerade tabellurvalet på msb.se är du välkommen att kontakta MSB på statistik@msb.se.

Du får gärna kopiera och sprida statistiktabeller, diagram och texter, men ange ”Källa: MSB”.

Händelserapporten - insamling av statistik

Den kommunala räddningstjänsten dokumenterar sina insatser och uppdrag, cirka 100 000 per år, i händelserapporter. MSB har samlat in uppgifter ur rapporterna och använder dem för statistik och analyser.

MSB:s föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats enligt 3 kap. 10 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Se innehållet i händelserapporten

Senast granskad: 28 september 2023

Till toppen av sidan