Till innehåll på sidan

Statistik om olyckor, skador och räddningsinsatser - IDA

I MSB:s statistik- och analysverktyg IDA kan du hämta statistik och analyser om olyckor, skador och individers uppfattning om trygghet och säkerhet.

Öppna verktyget - Statistik om olyckor, skador och räddningsinsatser - IDA

Detaljer

Målgrupp

  • räddningstjänst
  • länsstyrelse
  • kommun
  • media

Ämneskategori

  • Räddningstjänst
  • Olycksförebyggande
  • Brandskydd

Typ av system

  • Statistik

MSB har tidigare presenterat statistik över räddningstjänstens insatser i statistikverktyget IDA. Efter ett beslut att övergå till annan teknik publicerar vi i statistiken i exceltabeller tills vi har ett nytt verktyg på plats.

Statistiken över räddningstjänstens insatser för 2022 hittar du på msb.se/statistikDen som behöver statistik över uppgifter som inte finns med i det publicerade tabellurvalet på msb.se är välkommen att kontakta MSB på statistik@msb.se.

Du får gärna kopiera och sprida statistiktabeller, diagram och texter, men ange ”Källa: MSB”.

Händelserapporten - insamling av statistik

Den kommunala räddningstjänsten dokumenterar sina insatser och uppdrag, cirka 100 000 per år, i händelserapporter. MSB har samlat in uppgifter ur rapporterna sedan 1996 och använder dem för statistik och analyser, som publiceras framför allt i vårt statistik- och analysverktyg IDA.

MSB:s föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats enligt 3 kap. 10 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Se innehållet i händelserapporten

Senast granskad: 15 mars 2023

Till toppen av sidan