Till innehåll på sidan

MSB:s statistikdatabas om olyckor, skador och räddningsinsatser

I MSB:s statistikdatabas kan du hämta statistik om räddningstjänstens insatser och omkomna i bränder. Tidigare hette verktyget IDA.

Öppna verktyget - MSB:s statistikdatabas om olyckor, skador och räddningsinsatser

Detaljer

Målgrupp

  • räddningstjänst
  • länsstyrelse
  • kommun
  • media

Ämneskategori

  • Räddningstjänst
  • Olycksförebyggande
  • Brandskydd

Typ av system

  • Statistik

Sammanfattad information om statistiken och olika typer av olyckor hittar du här

Du får gärna kopiera och sprida statistiktabeller, diagram och texter, men ange ”Källa: MSB”.

Om du behöver statistik över uppgifter som inte finns med i de publicerade tabellgrupperna på msb.se är du välkommen att kontakta MSB på statistik@msb.se.

Händelserapporten - insamling av statistik

Den kommunala räddningstjänsten dokumenterar sina insatser och uppdrag, cirka 100 000 per år, i händelserapporter. MSB har samlat in uppgifter ur rapporterna och använder dem för statistik och analyser.

MSB:s föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats enligt 3 kap. 10 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Se innehållet i händelserapporten

Senast granskad: 21 mars 2024

Till toppen av sidan