Till innehåll på sidan

Säkerhet för insatspersonal

MSB strävar efter att vara en trygg arbetsgivare. Det gäller för personal såväl i Sverige som utomlands. Många av MSB:s insatser görs på platser med ett förhöjt säkerhetsläge. Därför är det viktigt att du som insatspersonal har ett aktivt säkerhetstänkande genom hela insatsen och på så sätt minimerar riskerna för att råka illa ut.

Inför insats

När MSB får en förfrågan att exempelvis bemanna en insats görs en säkerhetsbedömning. Utifrån tillgänglig information om landet eller regionen och det uppdrag som ska utföras fattar MSB beslut om genomförande av insatsen.

När du får en förfrågan om att åka på insats kan du få kort information om säkerhetsläget i det land du ska åka till från din HR- handläggare samt en säkerhetsorientering av MSB:s säkerhetsrådgivare när insatsen är ett faktum. Som regel omfattas du av mottagarorganisationens säkerhetsarrangemang under insatsen men du har naturligtvis själv ett stort eget ansvar för din säkerhet.
 
Om du har säkerhetsrelaterade frågor under insatsen ska du i första hand  ta stöd av mottagarorganisationens säkerhetsrådgivare men det går alltid att få stöd från MSB genom din projektledare.
 
På MSB råder vi dig att dessutom aktivt följa nyhetsrapportering och säkerhetsinformation från din organisation för att ha beredskap för eventuella förändringar i säkerhetsläget.

Säkerhetsutbildningar

MSB

Som insatspersonal kommer du att, inom ramen för din introduktionsutbildning, gå en två dagars säkerhetskurs där du bland annat lär dig:

 • Personlig säkerhet
 • Boendesäkerhet
 • Fordonssäkerhet
 • Sjukvård

FN

När du har blivit registrerad i MSB:s resursbas får du information från din HR-handläggare att du ska genomföra FN:s internetbaserade säkerhetsutbildning ”BSAFE. Denna finns  att tillgå på MyPages . 

Logga in i ett befintligt MyPages-konto
Utbildningen ska ge dig ett ökat säkerhetstänkande och visa på strategier för att öka säkerheten och välbefinnandet under insats. Det viktigaste skyddet för dig under insatsen är din egen kunskap om landet i fråga, kunskap om personlig säkerhet samt inte minst ditt goda omdöme.

Genom utbildningen ”BSAFE” ges information och utbildning om bland annat:

 • FN:s säkerhetssystem
 • Hur du som insatspersonal ska skydda dig på vägar, i hemmet och på arbetsplatsen
 • Hur du som insatspersonal ska agera kring hälsa och trygghet samt personlig säkerhet under insats
 • Hur du ska tänka när det gäller ditt offentliga beteende och din framtoning under insats
 • Hur du ska använda olika hjälpmedel för att minimera riskerna som kan finnas under insats
 • Hur du ska gå tillväga för att bedöma säkerhetsrisker som kan finnas när du är på insats

EU

EU har samma webbaserade krav på förberedelser men denna utbildning kallas eHEST Även denna går att finna när du loggar in i MyPages 

Logga in i MyPages  

Hostile Environment and Security Training

Ska du åka på en EU-mission kommer du att få genomföra den internetbaserade HEST (Hostile Environment and Security Training) utbildningen. I denna utbildning får du information och utbildning inom bland annat:

 • Första hjälpen, hälsa och hygien
 • Vanligt förekommande hot i insatsmiljön samt hur du bör förhålla dig till dessa
 • Säkerhetsmedvetenhet samt hur du ska förhindra kidnappning under insats

Om något händer

Skulle något hända under insats anpassas åtgärderna efter den specifika händelsen. Om ett team från MSB är på insats är det teamledaren som beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas. Om du åker som sekonderad är det uppdragsgivaren som ansvarar för din säkerhet enligt avtal de har med MSB.
 
Du ska alltid kontakta din projektledare eller MSB:s tjänsteman i beredskap (utanför kontorstid) om säkerhetsläget förändras. 

Vid ytterligare frågor kring din säkerhet på insats kan du alltid vända dig till MSB med dina frågor.

Senast granskad: 22 maj 2019

Till toppen av sidan