Till innehåll på sidan

Brandskydd

MSB är en expertmyndighet på bland annat brandskydd och vi arbetar för ökad brandsäkerhet i samhället.

Det gör vi bland annat genom att bedriva forskning och utfärda regler och normer men också genom att stödja den enskilda människans förmåga att förebygga och skydda sig mot bränder.

Nyheter

22 maj 2024
Klockan 8.14

Nya versioner av Skydda dig mot brand

MSB har reviderat material inom brandförebyggande arbete - Skydda dig mot brand hemma och Skydda dig och dina grannar mot brand.

6 maj 2024
Klockan 9.41

Årsuppföljning LSO för år 2023 är publicerad

Årsuppföljningen över kommunernas verksamhet enligt LSO för år 2023 är nu publicerat på MSB:s webbplats.

24 april 2024
Klockan 9.15

MSB:s åtgärder 2024 inom olycksförebyggande och räddningstjänst

Följande åtgärder planerar MSB för under året som riktar sig till de kommunala räddningstjänstorganisationerna.

Senast granskad: 27 november 2020

Till toppen av sidan