Till innehåll på sidan

Brandskydd

MSB är en expertmyndighet på bland annat brandskydd och vi arbetar för ökad brandsäkerhet i samhället.

Det gör vi bland annat genom att bedriva forskning och utfärda regler och normer men också genom att stödja den enskilda människans förmåga att förebygga och skydda sig mot bränder.

Nyheter

15 oktober 2021
Klockan 15.05

Nya föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats

Nu är MSB:s föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) beslutade. Föreskrifterna gäller från och med den 1 januari 2022.

31 maj 2021
Klockan 14.39

Nya mål och åtgärder i nationella strategin för stärkt brandskydd

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand är visionen för den nationella strategin för stärkt brandskydd sedan den antogs 2010. Under 2020 har en ny inriktning för strategin tagits fram som tar sikte på 2030 med nya mål och åtgärder.

21 maj 2021
Klockan 9.00

Uppdrag till ideella organisationer stärker förmågan att förebygga bränder i bostäder och skolor

MSB arbetar för att minska antalet bränder i bostäder och skolor. Det gör vi bland annat genom att fördela pengar till ideella organisationer som ska informera och genomföra kostnadsfria utbildningar för att förebygga den här typen av bränder. Trots pandemin genomfördes många insatser under 2020.

Senast granskad: 27 november 2020

Till toppen av sidan