Till innehåll på sidan

Brandskydd

MSB är en expertmyndighet på bland annat brandskydd och vi arbetar för ökad brandsäkerhet i samhället.

Det gör vi bland annat genom att bedriva forskning och utfärda regler och normer men också genom att stödja den enskilda människans förmåga att förebygga och skydda sig mot bränder.

Nyheter

1 december 2023
Klockan 10.06

Årsuppföljningen LSO för år 2023 är utskickad

Den 1 december 2023 skickade MSB ut Årsuppföljningen LSO 2023 till alla kommunala räddningstjänstorganisationer. Enkäten med frågorna till årsuppföljningen är nu öppen att fylla i fram till 1 mars 2024.

1 december 2023
Klockan 7.30

Allt fler har brandskydd i hemmet

MSB mäter uppgifter om brand och brandskydd i våra bostäder ungefär vart fjärde år. Resultatet visar att mycket har blivit bättre över tid. Samtidigt finns hushåll med sämre brandskydd och med högre sannolikhet för bostadsbrand. Undersökningen ger viktig kunskap för att identifiera målgrupper och följa upp resultatet av samhällets brandförebyggande arbete.

7 november 2023
Klockan 9.28

Brandförebyggande åtgärder i fokus när MSB tog emot delegation från Montenegro

I slutet av oktober tog MSB emot en delegation från Montenegro för att vidareutveckla samarbetet och visa upp god praxis kring brandförebyggande åtgärder.

Senast granskad: 27 november 2020

Till toppen av sidan