Till innehåll på sidan

Brandskydd

MSB är en expertmyndighet på bland annat brandskydd och vi arbetar för ökad brandsäkerhet i samhället.

Det gör vi bland annat genom att bedriva forskning och utfärda regler och normer men också genom att stödja den enskilda människans förmåga att förebygga och skydda sig mot bränder.

Nyheter

16 juni 2020
Klockan 11.32

Så har MSB stärkt beredskapen att hantera skogsbränder

MSB fortsätter att successivt stärka beredskapen för att förebygga och hantera bränder i skog och mark.
15 juni 2020
Klockan 15.15

De mindre skopande flygplanen deltar i en skarp insats

Under måndagen har de mindre skopande flygplanen aktiverats för första gången.
MSB bistår med denna förstärkningsresurs till en skogsbrand i Örbyhus.
– Vi tror att brandbekämpningen från luften kommer spela en stor roll för oss, säger Peter Westerlund, brandbefäl på Uppsala brandförsvar.
12 juni 2020
Klockan 16.09

Extremt stor brandrisk i stora delar av södra Sverige

Under veckoslutet är risken för skogsbränder stor eller extremt stor på många håll i södra Sverige och allmänheten uppmanas att följa de eldningsförbud som råder för att undvika att onödiga bränder startar.
4 juni 2020
Klockan 9.34

Mindre skopande flygplan stärker nu skogsbrandsberedskapen

Nu är de mindre skopande flygplanen i beredskap och anslutna till rescEU. Det betyder att skogsbrandsberedskapen förstärks i både Sverige och norra Europa.
– Nu har vi tagit ett stort och viktigt steg i arbetet med att förstärka skogsbrandsberedskapen ytterligare, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.
3 april 2020
Klockan 7.49

Upphandling av vattenskopande flygplan är klar

MSB har nu tecknat avtal med Saab AB som blir det företag som ska tillhandahålla mindre vattenskopande flygplan.
- Flygplanen kommer bli en förstärkning som ger bättre förmåga att släcka bränder från luften i norra Europa redan till sommaren 2020, säger Jakob Wernerman som är enhetschef för nationella insatser och civilskydd.

Senast granskad: 19 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan