Till innehåll på sidan

Behörighet för påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer

Här finner du viktig information om din anmälan - hur du anmäler dig, sista ansökningsdatum, vad som ska skickas in direkt respektive kan kompletteras med.

Behörig att antas till påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer är den som:

  • har avlagt brandingenjörsexamen enligt högskoleförordningen (1993:100)

eller

  • har fullgjort hela och avslutade kurser om minst 180 poäng av de 210 poäng som krävs för brandingenjörsexamen.

Det är alltså de obligatoriska kurserna i brandingenjörsprogrammet som räknas. För att den studerande ska kunna tillgodogöra sig kunskaperna i påbyggnadsutbildningen bör, utöver behörighetskraven, även följande förkunskapskrav vara uppfyllda:

  • Genomgången utbildning VBR240 Brandmannautbildning eller ABS130 Projektkurs i brandteknik.
  • Sju veckors miljöpraktik på räddningstjänst, räddningsmansutbildning eller arbetslivserfarenhet från räddningstjänsten.

 

Senast granskad: 23 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan