Till innehåll på sidan

Behörighet för påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer

Här finner du viktig information om din anmälan - hur du anmäler dig, sista ansökningsdatum, vad som ska skickas in direkt respektive kan kompletteras med.

Behörig att antas till påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer är den som:

  • har avlagt brandingenjörsexamen enligt högskoleförordningen (1993:100)

eller

  • har fullgjort hela och avslutade kurser om minst 180 poäng av de 210 poäng som krävs för brandingenjörsexamen.

Det är alltså de obligatoriska kurserna i brandingenjörsprogrammet som räknas. För att den studerande ska kunna tillgodogöra sig kunskaperna i påbyggnadsutbildningen bör, utöver behörighetskraven, även följande förkunskapskrav vara uppfyllda:

  • Genomgången utbildning VBR240 Brandmannautbildning eller S0005B Projektkurs i brandteknik.
  • Sju veckors miljöpraktik på räddningstjänst, räddningsmansutbildning eller arbetslivserfarenhet från räddningstjänsten.

 

Senast granskad: 3 december 2020

Till toppen av sidan