Till innehåll på sidan

Brandfarligt och explosivt

Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker. MSB skriver bland annat regler och ger vägledning med syftet att förhindra och begränsa konsekvenserna av olyckor med brandfarliga och explosiva varor.

Skärpt kontroll över brandfarliga varor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor förändras. Verksamheter som hanterar brandfarliga varor påverkas av förändringarna.

Skärpt kontroll över explosiva varor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor förändras. Verksamheter som hanterar explosiva varor påverkas av förändringar.

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor

Föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor, MSBFS 2023:2 trädde i kraft 1 januari 2024. Som stöd till föreskrifterna finns två handböcker. 

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Som stöd till föreskriften finns två handböcker.

Explosiva varor

Sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar är alla exempel på vanligt förekommande explosiva varor. Explosiva varor har många användningsområden.

Sprängämnesprekursorer

För att minska möjligheterna för terrorister och andra att kunna tillverka sprängämnen har tillgången till vissa utgångsämnen reglerats. Ämnena, som kallas sprängämnesprekursorer, förekommer i ett antal produkter.

Brandfarliga gaser

Här finner du föreskrifter och annan information om hantering av brandfarliga gaser.

Brandfarliga vätskor

Här finner du föreskrifter och annan information om hantering av brandfarliga vätskor. Med hantering avses i stort sett allt handhavande av dessa vätskor, inklusive förvaring.

Nyheter

16 januari 2024
Klockan 12.56

Nya regler och handbok för hantering av brandfarliga vätskor

Från 1 januari 2024 har nya regler för hantering av brandfarliga vätskor trätt i kraft, MSBFS 2023:2. Dessutom finns en ny handbok som stöd för förståelse och tillämpning.

10 november 2023
Klockan 13.24

Ny föreskrift om hantering av brandfarliga vätskor

Från 1 januari träder nya regler för hantering av brandfarliga vätskor i kraft. Dessa har varit efterlängtade under en längre tid då befintliga föreskrifter på området är ålderdomliga.

7 november 2023
Klockan 9.28

Brandförebyggande åtgärder i fokus när MSB tog emot delegation från Montenegro

I slutet av oktober tog MSB emot en delegation från Montenegro för att vidareutveckla samarbetet och visa upp god praxis kring brandförebyggande åtgärder.

Senast granskad: 15 januari 2024

Till toppen av sidan