Till innehåll på sidan

Brandfarligt och explosivt

Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker. MSB skriver bland annat regler och ger vägledning med syftet att förhindra och begränsa konsekvenserna av olyckor med brandfarliga och explosiva varor.

Skärpt kontroll över brandfarliga varor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor förändras. Verksamheter som hanterar brandfarliga varor påverkas av förändringarna.

Skärpt kontroll över explosiva varor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor förändras. Verksamheter som hanterar explosiva varor påverkas av förändringar.

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Som stöd till föreskriften finns två handböcker.

Explosiva varor

Sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar är alla exempel på vanligt förekommande explosiva varor. Explosiva varor har många användningsområden.

Sprängämnesprekursorer

För att minska möjligheterna för terrorister och andra att kunna tillverka sprängämnen har tillgången till vissa utgångsämnen reglerats. Ämnena, som kallas sprängämnesprekursorer, förekommer i ett antal produkter.

Brandfarliga gaser

Här finner du föreskrifter och annan information om hantering av brandfarliga gaser.

Brandfarliga vätskor

Här finner du föreskrifter och annan information om hantering av brandfarliga vätskor. Med hantering avses i stort sett allt handhavande av dessa vätskor, inklusive förvaring.

Nyheter

15 september 2022
Klockan 9.00

Utredning efter explosionen i fyrverkerilager i Ljungby

En brand och kraftig explosion inträffade i ett fyrverkerilager i maj 2021 i Ljungby. MSB valde att genomföra en olycksutredning för att bland annat klarlägga olyckans orsaker och förlopp.

Senast granskad: 30 juni 2020

Till toppen av sidan