Till innehåll på sidan

Publikationer

Här hittar du publikationer utgivna av MSB. Du kan söka och filtrera för att hitta just den publikation du söker.

Antal träffar (1153)


Publikation

ADR-S 2019 : Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng

Publikationsnummer: MSB1268

Utgivningsår: 2019

Föreskrifterna i ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg.

Publikationsnummer: MSB1268

Utgivningsår: 2019

Publikation

Field staff handbook : before, during and after operations

Publikationsnummer: MSB1355–revisedinJanuary2019

Utgivningsår: 2019

This handbook is intended for field staff who are about to take part in an operation with MSB. It contains hands-on advice and answers to questions about your employment at MSB. As a field staff membe...

Publikationsnummer: MSB1355–revisedinJanuary2019

Utgivningsår: 2019

Publikation

Val och värden i extremscenarier : processen från vetenskap till beslutsfattande, forskning/studie

Publikationsnummer: MSB1367–mars2019

Utgivningsår: 2019

Detta forskningsprojekt har studerat processen från vetenskap till beslutsfattande genom fallstudier av extremscenarier för kustöversvämningar. Fallen har analyserats utifrån vetenskapsfilosofiska teo...

Publikationsnummer: MSB1367–mars2019

Utgivningsår: 2019

Publikation

Utvärdering av MSB:s arbete i samband med skogsbränderna 2018

Publikationsnummer: MSB1353–Februari2019

Utgivningsår: 2019

Utvärderingen av MSB:s arbete i samband med skogsbränderna 2018 visar att ett stort engagemang och vilja att bidra i arbetet bidrog till en effektiv hantering i arbetet med anledning av skogsbränderna...

Publikationsnummer: MSB1353–Februari2019

Utgivningsår: 2019

Publikation

Räddnings- och sjukvårdsinsats vid terrorhändelse, forskning

Publikationsnummer: MSB1377–April2019

Utgivningsår: 2019

En internationellt utvecklad och prövad simuleringsmodell för träning av räddnings- och sjukvårdspersonal för insats vid terroristattacker har anpassats till svenska förhållanden och framgångsrikt anv...

Publikationsnummer: MSB1377–April2019

Utgivningsår: 2019

Publikation

Beräkning av produktionsbortfall ; ett underlag för beräkning av samhällets kostnader för olyckor 2015

Publikationsnummer: MSB1403

Utgivningsår: 2019

Denna rapport ska ligga till grund för en uppdatering av beräkningar för samhällets kostnader för olyckor för 2015 och redogör för beräkningen av produktionsbortfall både vad gäller kortsiktigt (till ...

Publikationsnummer: MSB1403

Utgivningsår: 2019

Publikation

Händelser med farliga ämnen 2017-2018 : en sammanställning av inrapporterade händelser enligt LSO och LBE

Publikationsnummer: MSB1373–juni2019

Utgivningsår: 2019

I den här sammanställningen presenteras händelser för åren 2017-2018 som rapporterats till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lage...

Publikationsnummer: MSB1373–juni2019

Utgivningsår: 2019

Publikation

Transport av farligt gods : väg och järnväg 2019/2020

Publikationsnummer: MSB1386

Utgivningsår: 2019

Denna handbok informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt av de allmänna bestämmelserna. För att få uppgift om mer detaljerade krav h...

Publikationsnummer: MSB1386

Utgivningsår: 2019

Publikation

Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet

Publikationsnummer: MSB1408

Utgivningsår: 2019

Vägledningens syfte är att stärka samhällets funktionalitet genom att fler aktörer bedriver ett systematiskt arbete med att identifiera samhällsviktig verksamhet. Målet är att vägledningen ska fungera...

Publikationsnummer: MSB1408

Utgivningsår: 2019

Publikation

Workshopupplägg för kontinuitetshantering

Publikationsnummer: MSB1413–juni2019

Utgivningsår: 2019

Detta material är tänkt att användas som stöd för genomförande av en workshop i kontinuitetshantering. Workshopen syftar till att stödja er i arbetet med att kartlägga, analysera och planera för att k...

Publikationsnummer: MSB1413–juni2019

Utgivningsår: 2019

Senast granskad: 19 februari 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan