Till innehåll på sidan

Publikationer

Här hittar du publikationer utgivna av MSB. Du kan söka och filtrera för att hitta just den publikation du söker.

Antal träffar (1187)


Publikation

ADR-S 2019 : Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng

Publikationsnummer: MSB1268

Utgivningsår: 2019

Föreskrifterna i ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg.

Publikationsnummer: MSB1268

Utgivningsår: 2019

Publikation

Utvärdering av MSB:s arbete i samband med skogsbränderna 2018

Publikationsnummer: MSB1353–Februari2019

Utgivningsår: 2019

Utvärderingen av MSB:s arbete i samband med skogsbränderna 2018 visar att ett stort engagemang och vilja att bidra i arbetet bidrog till en effektiv hantering i arbetet med anledning av skogsbränderna...

Publikationsnummer: MSB1353–Februari2019

Utgivningsår: 2019

Publikation

Branddynamiska metoder som stöd för räddningstjänsten, forskning

Publikationsnummer: MSB1389–April2019

Utgivningsår: 2019

De goda teoretiska kunskaperna om brand och brandförlopp på Sveriges räddningstjänster skapar möjligheter att använda brandteori inom räddningstjänstens arbete. Modeller baserade på brandteori kan bl....

Publikationsnummer: MSB1389–April2019

Utgivningsår: 2019

Publikation

Räddnings- och sjukvårdsinsats vid terrorhändelse, forskning

Publikationsnummer: MSB1377–April2019

Utgivningsår: 2019

En internationellt utvecklad och prövad simuleringsmodell för träning av räddnings- och sjukvårdspersonal för insats vid terroristattacker har anpassats till svenska förhållanden och framgångsrikt anv...

Publikationsnummer: MSB1377–April2019

Utgivningsår: 2019

Publikation

Krisinformation på flera språk? : en nationell kartläggning av hur beredskapsmyndigheter, länsstyrelser och kommuner arbetar med krisinformation på flera språk än svenska, studie

Publikationsnummer: MSB1337

Utgivningsår: 2019

För att främja det aktörsgemensamma arbetet med kriskommunikation samt att fortsätta utveckla metoder för kriskommunikation så ville MSB få en nationell bild över hur arbetet med krisinformation på fl...

Publikationsnummer: MSB1337

Utgivningsår: 2019

Publikation

NISÖ 2018 : erfarenhetsrapport

Publikationsnummer: MSB1326

Utgivningsår: 2019

Den 14-15 februari 2018 genomförde MSB den nationella informationssäkerhetsövningen NISÖ 2018. Övningen syftade till att stärka samhällets förmåga att hantera nationella it-relaterade kriser, främst g...

Publikationsnummer: MSB1326

Utgivningsår: 2019

Publikation

Virtualisering inom industriella informations- och styrsystem

Publikationsnummer: MSB1340–januari2019

Utgivningsår: 2019

Virtualisering i en kontext av industriella informations- och styrsystem (ICS) innebär att man skapar en virtuell kopia av ett fysiskt system. Detta kan vara ett mindre system som en enskild dator ell...

Publikationsnummer: MSB1340–januari2019

Utgivningsår: 2019

Publikation

IT-forensik i industriella informations- och styrsystem (ICS)

Publikationsnummer: MSB1345–januari2019

Utgivningsår: 2019

Balansen mellan snabb återställning och IT-forensiska behov vid hantering av intrång för ICS väger för närvarande över till den systemåterställande verksamhetens fördel, vilket leder till att bevis in...

Publikationsnummer: MSB1345–januari2019

Utgivningsår: 2019

Publikation

Introduktion till avsiktliga elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur

Publikationsnummer: MSB1342–januari2019

Utgivningsår: 2019

Detta faktablad syftar till att ge en kort introduktion till vad avsiktliga elektromagnetiska hot (EM-hot) är och hur de av antagonistiska grupper skulle kunna användas vid attacker mot offentliga akt...

Publikationsnummer: MSB1342–januari2019

Utgivningsår: 2019

Publikation

Val och värden i extremscenarier : processen från vetenskap till beslutsfattande, forskning/studie

Publikationsnummer: MSB1367–mars2019

Utgivningsår: 2019

Detta forskningsprojekt har studerat processen från vetenskap till beslutsfattande genom fallstudier av extremscenarier för kustöversvämningar. Fallen har analyserats utifrån vetenskapsfilosofiska teo...

Publikationsnummer: MSB1367–mars2019

Utgivningsår: 2019

Senast granskad: 19 februari 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan