Till innehåll på sidan

Publikationer

Här hittar du publikationer utgivna av MSB. Du kan söka och filtrera för att hitta just den publikation du söker.


Antal träffar (1572)


Publikation

"Samhället måste öppna sig för mångfalden" : mångfaldspolicyn som politisk möjlighet till islamisk aktivism

Publikationsnummer: MSB1354–februari2019

Utgivningsår: 2019

En av slutsatserna som kan dras i rapporten är att klassisk islamism bör ses som en politisk-religiös utmaning för Sverige men inte som ett säkerhetspolitiskt problem. Det säkerhetspolitiska problemet...

Omslagsbild för  "Samhället måste öppna sig för mångfalden" : mångfaldspolicyn som politisk möjlighet till islamisk aktivism

Publikationsnummer: MSB1354–februari2019

Utgivningsår: 2019

Publikation

"The readiness is all" : att vara beredd är allt

Publikationsnummer: MSB206

Utgivningsår: 2010


This film is an eye-opener and pinpoints the challenge involved in managing
crises and serious accidents both and beyond the EU's borders. The film can be
used for training or semiars t...

Publikationsnummer: MSB206

Utgivningsår: 2010

Publikation

“Rätt man på rätt plats!” : kommunala sambruksprocesser ur ett genusperspektiv

Publikationsnummer: MSB962–januari2016

Utgivningsår: 2016

Sambrukande eller samnyttjande av kommunala resurser för att säkerställa välfärd och trygghet för medborgare kan se olika ut. Sambruksprocesser inom området samhällsskydd och beredskap omfattar olika ...

Publikationsnummer: MSB962–januari2016

Utgivningsår: 2016

Publikation

”Glöm inte dokumentera!” : hantering av dokumentation vid krishantering

Publikationsnummer: MSB315

Utgivningsår: 2011

Rapporten är skriven med en
förhoppning att ge insikter och reflektioner kring
de utmaningar som finns med att etablera och
utveckla en professionell hantering av d...

Publikationsnummer: MSB315

Utgivningsår: 2011

Publikation

”Och aldrig mötas de två?” : om möjligheter och utmaningar i samspelet mellan krishanterare och medborgare

Publikationsnummer: MSB964

Utgivningsår: 2016

I Sverige läggs ett stort ansvar på lokala och regionala beslutsfattare att säkerställa medborgarnas säkerhet, trygghet och möjligheter att hantera svåra situationer och kriser. Det övergripande syfte...

Publikationsnummer: MSB964

Utgivningsår: 2016

Publikation

”Smygande kriser” måste stoppas innan de exploderar

Publikationsnummer: MSB1490

Utgivningsår: 2020

Större samhällskriser är ofta resultatet av ”osynliga” smygande och utdragna samhällsstörningar som klimatförändringar, störningar i energi- och informationsnät, cyberhot, den ökande migrationen och l...

Omslagsbild för  ”Smygande kriser” måste stoppas innan de exploderar

Publikationsnummer: MSB1490

Utgivningsår: 2020

Publikation

1. Så bidrar frivilliga till god beredskap : vägledning

Publikationsnummer: MSB1912

Utgivningsår: 2022

Detta är första kapitlet i MSB:s vägledning om hur offentliga aktörer kan samverka med frivilliga. Vägledningens kapitel redogör för olika steg på vägen i samverkan för bättre beredskap. I det här kap...

Omslagsbild för  1. Så bidrar frivilliga till god beredskap : vägledning

Publikationsnummer: MSB1912

Utgivningsår: 2022

Publikation

10 råd för ett säkrare fyrverkeri

Publikationsnummer: MSB202

Utgivningsår: 2010

Denna folder vänder sig till alla som planerar att köpa och avfyra fyrverkerier.

Publikationsnummer: MSB202

Utgivningsår: 2010

Publikation

10 råd för ett säkrare fyrverkeri : arabisk version

Publikationsnummer: MSB1296

Utgivningsår: 2018

Denna folder på arabiska vänder sig till alla som planerar att köpa och avfyra fyrverkerier.

Omslagsbild för  10 råd för ett säkrare fyrverkeri : arabisk version

Publikationsnummer: MSB1296

Utgivningsår: 2018

Publikation

10 råd för ett säkrare fyrverkeri : darisk version

Publikationsnummer: MSB1300

Utgivningsår: 2018

Denna folder på dari vänder sig till alla som planerar att köpa och avfyra fyrverkerier.

Omslagsbild för  10 råd för ett säkrare fyrverkeri : darisk version

Publikationsnummer: MSB1300

Utgivningsår: 2018

Senast granskad: 22 juni 2021

Till toppen av sidan