Till innehåll på sidan

Publikationer

Här hittar du publikationer utgivna av MSB. Du kan söka och filtrera för att hitta just den publikation du söker.

Antal träffar (1186)


Publikation

ADR-S 2019 : Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng

Publikationsnummer: MSB1268

Utgivningsår: 2019

Föreskrifterna i ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg.

Publikationsnummer: MSB1268

Utgivningsår: 2019

Publikation

MSB:s förstärkningsresurs : stöd till Samverkan och ledning (FSOL)

Publikationsnummer: MSB1253–januari2019

Utgivningsår: 2019

Förstärkningsresursen för stöd till Samverkan och ledning (FSOL) syftar till att stödja ansvarig aktörs ledningsfunktion inom ramen för olyckor, kriser och andra samhällsstörningar. Antalet personal o...

Omslagsbild för  MSB:s förstärkningsresurs : stöd till Samverkan och ledning (FSOL)

Publikationsnummer: MSB1253–januari2019

Utgivningsår: 2019

Publikation

Personskadekostnader och livskvalitetsförluster till följd av olyckor i hem- och fritidsområdet : en förstudie av definition och mätning, studie

Publikationsnummer: MSB1407

Utgivningsår: 2019

Studien undersöker förutsättningarna för att utveckla en samhällsekonomisk modell för värdering av liv och hälsa inom hem- och fritidsområdet som är jämförbar med trafiksektorns modell. I rapporten be...

Omslagsbild för  Personskadekostnader och livskvalitetsförluster till följd av olyckor i hem- och fritidsområdet : en förstudie av definition och mätning, studie

Publikationsnummer: MSB1407

Utgivningsår: 2019

Publikation

MSB:s förstärkningsresurs : oljeskadeskydd

Publikationsnummer: MSB1431

Utgivningsår: 2019

MSB:s förstärkningsresurs för strandnära oljeskadeskydd syftar till att stödja samt stärka ansvarig aktörs förmåga att hantera ett oljeutsläpp som hotar den svenska kusten. När kommunens och regionens...

Omslagsbild för  MSB:s förstärkningsresurs : oljeskadeskydd

Publikationsnummer: MSB1431

Utgivningsår: 2019

Publikation

Kampanjmanual till fackförbund : kommunikationssatsning deltidsbrandmän

Publikationsnummer: MSB1433

Utgivningsår: 2019

Genom att visa på bilden av en sommar och ett klimat i förändring hoppas vi att fler eldsjälar får upp ögonen för ett jobb som deltidsbrandman samt att fler arbetsgivare förstår frågans allvar och vik...

Omslagsbild för  Kampanjmanual till fackförbund : kommunikationssatsning deltidsbrandmän

Publikationsnummer: MSB1433

Utgivningsår: 2019

Publikation

Utbildningsprogram för förare av fordon som transporterar farligt gods

Publikationsnummer: MSB1435

Utgivningsår: 2019

Detta utbildningsprogram omfattar sådana förarkurser som finns föreskrivna i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:5) om transport av farligt gods på väg och i terräng ...

Omslagsbild för  Utbildningsprogram för förare av fordon som transporterar farligt gods

Publikationsnummer: MSB1435

Utgivningsår: 2019

Publikation

Nyheternas pushnotiser : användare och användning i Sverige

Publikationsnummer: MSB1429–augusti2019

Utgivningsår: 2019

Den här forskningsrapporten är en uppföljning till studien Alarmerande nyheter – innehåll i och effekter av nyheter om hot och larm (MSB1343 – januari 2019). Studien Alarmerande nyheter svarar på två ...

Omslagsbild för  Nyheternas pushnotiser : användare och användning i Sverige

Publikationsnummer: MSB1429–augusti2019

Utgivningsår: 2019

Publikation

Med utsattheten, sårbarheten och livsstilen i centrum : strategier för ökad säkerhet i boende och fritid; studie

Publikationsnummer: MSB1438

Utgivningsår: 2019

En klar majoritet av alla olyckor med personskador inträffar i människors hem- och fritidsmiljöer. Bland nya utmaningar framstår risker förknippade med en åldrande befolkning, förändrade livsstils-, k...

Omslagsbild för  Med utsattheten, sårbarheten och livsstilen i centrum : strategier för ökad säkerhet i boende och fritid; studie

Publikationsnummer: MSB1438

Utgivningsår: 2019

Publikation

Introduktion till avsiktliga elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur

Publikationsnummer: MSB1342–januari2019

Utgivningsår: 2019

Detta faktablad syftar till att ge en kort introduktion till vad avsiktliga elektromagnetiska hot (EM-hot) är och hur de av antagonistiska grupper skulle kunna användas vid attacker mot offentliga akt...

Omslagsbild för  Introduktion till avsiktliga elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur

Publikationsnummer: MSB1342–januari2019

Utgivningsår: 2019

Publikation

NISÖ 2018 : erfarenhetsrapport

Publikationsnummer: MSB1326

Utgivningsår: 2019

Den 14-15 februari 2018 genomförde MSB den nationella informationssäkerhetsövningen NISÖ 2018. Övningen syftade till att stärka samhällets förmåga att hantera nationella it-relaterade kriser, främst g...

Omslagsbild för  NISÖ 2018 : erfarenhetsrapport

Publikationsnummer: MSB1326

Utgivningsår: 2019

Senast granskad: 19 februari 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan