Till innehåll på sidan

Publikationer

Här hittar du publikationer utgivna av MSB. Du kan söka och filtrera för att hitta just den publikation du söker.

Antal träffar (1245)


Publikation

Guide to increased security in industrial information and control systems

Publikationsnummer: MSB766

Utgivningsår: 2014

The purpose of this guide is to increase awareness of the need for high security in industrial information and control systems. The guide shall also serve as a concrete support for those working withi...

Publikationsnummer: MSB766

Utgivningsår: 2014

Publikation

Tactics, command, leadership

Publikationsnummer: MSB 0068-09

Utgivningsår: 2009
Detta är den engelska versionen av boken Taktik,
ledning, ledarskap som publicerades 2005.


Publikationsnummer: MSB 0068-09

Utgivningsår: 2009

Publikation

Barents Rescue 2019 : samverkan för en bättre förmåga att hantera nödsituationer i Barentsregionen

Publikationsnummer: MSB1317

Utgivningsår: 2018

Barents Rescue, en civil internationell krishanteringsövning, initierades och genomfördes för första gången i Sverige 2001. Från och med 2019 genomförs övning vart tredje år (tidigare vartannat år), i...

Omslagsbild för  Barents Rescue 2019 : samverkan för en bättre förmåga att hantera nödsituationer i Barentsregionen

Publikationsnummer: MSB1317

Utgivningsår: 2018

Publikation

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö

Publikationsnummer: MSB 0129-09

Utgivningsår: 2012

Brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv – som bränslen, som lösningsmedel eller som rengöringsmedel. För det mesta klarar vi av att använda dem utan att olyckshändels...

Publikationsnummer: MSB 0129-09

Utgivningsår: 2012

Publikation

Elektricitet och bränder : med inriktning på brandutredning

Publikationsnummer: MSB 0084-09

Utgivningsår: 2009


Efter en brand är det relativt vanligt att orsaken anges som elektrisk utan
att det görs någon djupare undersökning. Syftet med den här boken är att öka
kunskaperna om elektriska brando...

Publikationsnummer: MSB 0084-09

Utgivningsår: 2009

Publikation

Samverkan mellan polis, sjukvård, SOS Alarm och räddningstjänst vid hot om suicid : ett exempel från Jönköpings län

Publikationsnummer: MSB 0088-09

Utgivningsår: 2009Suicid är att betrakta som ett stort folkhälsoproblem,
eftersom det är den vanligaste dödsorsaken bland män i åldrarna 15-44 år och
den näst vanligaste bland kvinnor i motsvaran...

Publikationsnummer: MSB 0088-09

Utgivningsår: 2009

Publikation

National exercise plan : a strategy for cross-sector exercises in the field of civil protection and emergency preparedness

Publikationsnummer: MSB258-8

Utgivningsår: 2012

A strategy has been devised for cross-sector exercises at national level and regional level in the field of civil protection and emergency preparedness. This overarching strategy outlines the pre-cond...

Publikationsnummer: MSB258-8

Utgivningsår: 2012

Publikation

Tuberkulos hos hiv-positiva personer i Etiopien : Hur kan omhändertagandet av människor med tuberkulos och hiv förbättras inom primärvården i låginkomstländer?

Publikationsnummer: MSB919

Utgivningsår: 2015

Detta projekt har studerat olika aspekter av hiv och tuberkulos hos patienter som får behandling vid hälsocentraler i Etiopien. Förekomsten av tuberkulos hos hiv-positiva har uppmätts. Två nya diagnos...

Publikationsnummer: MSB919

Utgivningsår: 2015

Publikation

Organiserade räddningsinsatser med frivilliga : presentation av några verksamheter som initierades i Sverige mellan 2010-2016, studie

Publikationsnummer: MSB1082

Utgivningsår: 2017

I denna rapport presenteras några exempel på verksamheter med frivilliga som deltar i organiserade räddningsinsatser. Det är exempelvis människor bosatta i landsbygdssområden som organiserar sig gemen...

Omslagsbild för  Organiserade räddningsinsatser med frivilliga : presentation av några verksamheter som initierades i Sverige mellan 2010-2016, studie

Publikationsnummer: MSB1082

Utgivningsår: 2017

Publikation

Antagonistiska hot mot transporter av farligt gods : hot, skydd och förmåga

Publikationsnummer: MSB204

Utgivningsår: 2010

Syftet med denna rapport är att behandla olika typer av antagonistiska hot
mot transporter av farligt gods, övergripande redogöra för hur det förebyggande
arbetet på området ser ut samt bedö...

Publikationsnummer: MSB204

Utgivningsår: 2010

Senast granskad: 19 februari 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan