Till innehåll på sidan

Översiktlig stabilitetskartering i morän och grova jordar

Syftet med den översiktliga karteringen av stabiliteten i morän och grova jordar är att översiktligt kartlägga behovet av detaljerade undersökningar och kontroller med avseende på faran för slamströmmar, skred och ras.

Detaljer

Målgrupp

 • Kommun

Ämneskategori

 • Naturolyckor och klimat

Typ av system

 • Kartor och GIS
Karteringarna är överlämnade till kommunerna och ska utgöra ett stöd i kommunens riskinventering och riskhantering.

Avsikten är att kommunen ska upprätta en handlingsplan för i vilken ordning de utpekade områdena ska utredas och eventuellt åtgärdas. Därför kan områden som är markerade i kartläggningen redan vara utredda och vid behov åtgärdade. MSB ajourhåller inte kartorna efter att de framställts.

Område som ligger utanför utredningsområdet får inte betraktas som ”säker mark”. Detta är områden som inte har ingått i kartläggningen och har därför inte klassas utifrån stabilitet.

Kartorna och  karteringsrapporterna ligger i zipfiler. För att tyda kartorna rätt rekommenderar vi att ni läser hela karteringsrapporten för respektive kommun. Observera att alla kommuner är inte karterade.

Spara ned zip-filen på din dator

 1. Klicka på zip-filen du vill ladda ner
 2. Välj "Spara"
 3. Välj en placering/mapp på din dator
 4. Välj "Spara"

Öppna och extrahera filerna

 1. Leta rätt på zip-filen på din dator, där du sparat den
 2. Dubbelklicka på zip-filen för att öppna.
 3. Om du har ett zip-program installerat startar det nu.
 4. Klicka på "Extract" i uppackningsprogrammet och följ instruktionerna.
 5. Välj var du vill spara filerna och klicka sen Ok.
 6. Du har nu "packat upp" filerna och fått dem sparade i en mapp på din dator.

Senast granskad: 20 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan