Till innehåll på sidan

Översiktlig stabilitetskartering i morän och grova jordar

Syftet med den översiktliga karteringen av stabiliteten i morän och grova jordar är att översiktligt kartlägga behovet av detaljerade undersökningar och kontroller med avseende på faran för slamströmmar, skred och ras.

Detaljer

Målgrupp

 • Kommun

Ämneskategori

 • Naturolyckor och klimat

Typ av system

 • Kartor och GIS

Karteringarna är överlämnade till kommunerna och ska utgöra ett stöd i kommunens riskinventering och riskhantering.

Avsikten är att kommunen ska upprätta en handlingsplan för i vilken ordning de utpekade områdena ska utredas och eventuellt åtgärdas. Därför kan områden som är markerade i kartläggningen redan vara utredda och vid behov åtgärdade. MSB ajourhåller inte kartorna efter att de framställts.

Område som ligger utanför utredningsområdet får inte betraktas som ”säker mark”. Detta är områden som inte har ingått i kartläggningen och har därför inte klassas utifrån stabilitet.

Statsbidrag naturolyckor

Har din kommun bebyggda områden som hotas av naturolycka, områden där marken har för låg stabilitet och behöver förstärkas eller områden som behöver skydd mot översvämning? Då har kommunen möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder.

 • Instruktioner: Ladda ner zipfil

  Spara ned zip-filen på din dator

  1. Klicka på zip-filen du vill ladda ner
  2. Välj "Spara"
  3. Välj en placering/mapp på din dator
  4. Välj "Spara"

  Öppna och extrahera filerna

  1. Leta rätt på zip-filen på din dator, där du sparat den
  2. Dubbelklicka på zip-filen för att öppna.
  3. Om du har ett zip-program installerat startar det nu.
  4. Klicka på "Extract" i uppackningsprogrammet och följ instruktionerna.
  5. Välj var du vill spara filerna och klicka sen Ok.
  6. Du har nu "packat upp" filerna och fått dem sparade i en mapp på din dator.
 

Senast granskad: 17 maj 2024

Till toppen av sidan