Till innehåll på sidan

Behörighet för skydd mot olyckor

Här hittar du information om vad som behövs för att vara behörig till utbildningen i skydd mot olyckor.

Betygsbehörigheter

GY11 (gymnasieexamen efter 2014)

 • Examen från högskoleförberedande program

eller

 • Examen från yrkesprogram
 • Särskild behörighet (lägst betyg E) i:
      - Svenska 2 (Svenska 3 krävs inte)
      - Samhällskunskap 1a1 och 1a2 eller 1b

Äldre betygsystem

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten är generell och gäller för alla högskoleutbildningar och de flesta eftergymnasiala utbildningar. Den grundläggande behörigheten uppfylls oftast genom en gymnasieutbildning.

Särskild behörighet

Särskild behörighet innebär att du också (förutom den grundläggande behörigheten) behöver lägst betyg godkänd eller betyg tre i följande kurser:

 • Svenska B
 • Matematik A
 • Samhällskunskap A

Information om hur du uppfyller behörigheterna på antagning.se

En annan väg - Grundläggande behörighet med vissa kurser och arbete

För dig som helt eller delvis saknar grundläggande behörighet har det tagit fram en gemensam modell för att bedöma grundläggande behörighet genom reell kompetens. Tänk på att det ofta dessutom krävs särskild behörighet för många utbildningar.

Det här behöver du ha:

Lägst betyget E alternativt Godkänt i

 • Svenska/Svenska som andra språk 1 + 2 + 3 eller Svenska/Svenska som andra språk A + B (undantag från Svenska 3 för utbildning i Skydd mot olyckor)
 • Engelska 5 och 6 eller Engelska A
 • Matematik 1a, b eller c  eller Matematik A
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2  eller Samhällskunskap A
 • samt tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder

Är du behörig på detta sätt får du inget meritvärde, då behövs ett högskoleprov för att öka dina chanser att bli antagen. 

Övriga behörigheter

 • Rullbandstest

  Rullbandstest är en typ av konditionstest. Godkänt rullbandstest laddas upp på din anmälan på antagning.se. Om du antas till Skydd mot olyckor måste du också ta med intyget på rullbandstestet till läkarundersökningen.

  Hur går testet till?

  Ett rullbandstest innebär att du går på ett rullband i åtta graders motlut i 4,5 km/h under sex minuter, klädd i full larmutrustning som väger cirka 24 kg.

  Var kan jag göra testet?

  Testet kan du göra på MSB:s skolor i Revinge och Sandö samt på olika räddningstjänster runt om i landet. Ring till din närmaste räddningstjänst och hör om de genomför testet.
  Det kan också gå att genomföra i andra länder under förutsättning att det kan genomföras under exakt de förutsättningar som anges på intyget nedan.

  Kostnaderna för testet får du betala själv. Priset kan variera, men ligger hos de flesta räddningstjänster mellan 300-500 kronor.

  Ladda ned blanketten Testprotokoll för rullbandstest och ta med den till testlokalen.

  Testprotokoll rullbandstest

  När måste jag göra testet?

  Testet får vara högst 6 månader gammalt vid kursstart och ska skickas med vid anmälan till utbildningen. Det måste därför göras på nytt inför varje antagningsomgång.

  Tips

  Kontakta skolan eller räddningstjänsten i god tid, för att vara säker på att få en tid till att göra testet innan sista ansökningsdatum.

  Känner du dig osäker inför testet ska du komma ihåg att det handlar mer om kondition än om styrka. Ett bra träningstips är att satsa på löpning i kuperad terräng.

  Gör inte testet om du har en förkylning i kroppen eller känner dig hängig. Det försvårar möjligheten att klara testet och kan dessutom vara farligt för hälsan.
   

 • Simkunnighet

  Simtestet genomförs och laddas upp/skickas in i samband med anmälan till utbildningen.

  Simkunnigheten testas av badvakter på kommunala badhus. Badvakten ska kontrollera och pricka av att du kan det som står på intyget. Intyget ska sedan laddas upp på din anmälan på antagning.se.

  Intyg simkunnighet

  Hjälpmedel som till exempel näsklämma och simglasögon är inte tillåtet.

  Detta ska du kunna:

  • 100 meter valfritt simsätt, följt av 50 simning med livboj, följt av 50 meter bogsering av jämnstor kamrat i livboj, maxtid 8 min
  • Start i vattnet för 25 meter simning med livboj följt av upptagning av livräddnings-docka eller jämnstor person från 3-4 meters djup, följt av 25 m bogsering av kamrat i livboj. Maxtid 1 minut 50 sekunder(om vattendjupet är grundare än 2 meter ska upptagningen föregås av 5 meter längddykning).

  Simintyget är giltigt i fem år.

Körkort för personbil

Du behöver ha körkort för personbil (B-behörighet), manuell växel. Kopia på körkort ska skickas med din ansökan.

Fullt frisk

Alla som antas till utbildningen skickas på en medicinsk kontroll som måste genomföras med godkänt resultat för att du ska få påbörja utbildningen.

Mer information om medicinsk kontroll och antagning

Senast granskad: 11 april 2024

Till toppen av sidan