Till innehåll på sidan

Säkerhetsrådgivarregistret

MSB har ett register för administration av säkerhetsrådgivare. Här finns instruktioner för hur du kan du anmäla och avanmäla säkerhetsrådgivare, anmäla till examination samt söka efter verksamheter.

Öppna verktyget - Säkerhetsrådgivarregistret

Detaljer

Om verktyget

Kontakt

Säkerhetsrådgivarregistret

Anmälan och avanmälan om säkerhetsrådgivare

De verksamheter som omfattas av kravet på att ha en säkerhetsrådgivare ska meddela till MSB vem eller vilka säkerhetsrådgivare som de har utsett.

Meddelande om säkerhetsrådgivare sker direkt i MSB:s Säkerhetsrådgivarregister.

Säkerhetsrådgivarregister

Anmälan eller avanmälan ska göras utan inloggning via, Meddelande om säkerhetsrådgivare.

Meddelande om säkerhetsrådgivare

Uppgiften att vara säkerhetsrådgivare kan utföras av företagsledaren, någon anställd eller till exempel en fristående konsult.

Ett företag som bedriver transport av farligt gods behöver inte nödvändigtvis anställa en egen säkerhetsrådgivare utan kan anlita en extern person för uppdraget. Kravet på säkerhetsrådgivare kan inte avtalas bort. Det är dock en fråga som avgörs beroende på vem som gör vad och i vilken grad verksamheten är involverad i transporten.

På grund av konkurrensskäl kan MSB inte rekommendera någon enskild säkerhetsrådgivare. Vi kan däremot hjälpa den som söker en säkerhetsrådgivare genom att skicka utdrag ur registret över säkerhetsrådgivare bosatta inom ett visst område.

I registret går det att söka på verksamheter som har utsett säkerhetsrådgivare inom en ort, kommun eller län.

Sök verksamheter som utsett säkerhetsrådgivare

Verksamheter som utsett säkerhetsrådgivare kan sökas i MSB:s säkerhetsrådgivarregister.

  • Gå till e-tjänsten säkerhetsrådgivarregistret och klicka på "Sök verksamhetsort"
  • Ange sökord, till exempel verksamhetens namn, ort eller län

Senast granskad: 29 augusti 2023

Till toppen av sidan