Till innehåll på sidan

Erfarenheter från olyckor

Olyckor och tillbud som rapporteras in analyseras och sammanställs för att dra lärdomar av det inträffade som ska komma andra till del.

Senast granskad: 21 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan