Till innehåll på sidan

Erfarenheter från olyckor med brandfarliga och explosiva varor

Olyckor och tillbud som rapporteras in analyseras och sammanställs för att dra lärdomar av det inträffade som ska komma andra till del.

Publikation

Olycksutredning Explosion i fyrverkerilager, Ljungby 14 maj 2021

Publikationsnummer: MSB1879

Utgivningsår: 2022

En brand och kraftig explosion inträffade kvällen den 14 maj 2021 i ett fyrverkerilager i Ljungby. Under kvällen hade ett större åskoväder dragit in över tätorten. MSB valde att genomföra en olycksutr...

Omslagsbild för  Olycksutredning Explosion i fyrverkerilager, Ljungby 14 maj 2021

Publikationsnummer: MSB1879

Utgivningsår: 2022

Publikation

Olycka vid tillverkning av högkoncentrerad väteperoxid : en olycksundersökning

Publikationsnummer: MSB264

Utgivningsår: 2011

Sommaren 2010 skedde en dramatisk olycka vid en fabrik i Göteborgstrakten. Den småskaliga fabriken tillverkade 90%-ig väteperoxid ur 50%-ig väteperoxid genom jonbytesrening följt av destillation. Ha...

Omslagsbild för  Olycka vid tillverkning av högkoncentrerad väteperoxid : en olycksundersökning

Publikationsnummer: MSB264

Utgivningsår: 2011

Senast granskad: 14 september 2023

Till toppen av sidan