Till innehåll på sidan

Sammanställning av inrapporterade olyckor och tillbud enligt LSO och LBE 2019–2022

Sammanställning av inrapporterade olyckor och tillbud enligt LSO och LBE 2019–2022

Detaljer

Sammanställning av inrapporterade olyckor och tillbud enligt LSO och LBE 2019–2022
Publikationsnummer
MSB2203
ISBN-nummer
978-91-7927-398-9
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
36 s. : tab.
Pris
0 kronor
Sammanställningen redovisar olyckor och tillbud som inträffat under åren 2019–2022 som har rapporterats av verksamhetsutövare till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Syftet med sammanställningen är för att kunna dra lärdomar av händelserna för att de inte ska inträffa igen. Rapporten innehåller en sammanställning av olyckor och tillbud (i rapporten används även begreppet händelser som ett sammanfattande begrepp) som har rapporterats till MSB:s Samordnade Olycks- Och Tillbudsrapporteringssystem (SOOT). Rapporten har sammanställt och sammanfattat underlaget utifrån typ av händelse, vilken typ av hantering, vilka farliga ämnen som är inblandade, vilken utrustning som varit involverade, orsaker till händelsen, vidtagna åtgärder och vilka konsekvenser händelsen lett till på människors hälsa, egendom och miljö.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 23 augusti 2023

Till toppen av sidan