Till innehåll på sidan

Stress och krishantering

Som personal i internationella insatser kan du möta påfrestningar som kan orsaka stark stress. Forskning och erfarenhet visar att det är viktigt att ta hand om stress- och krisreaktioner för att förhindra ohälsa och för att man ska orka med arbetet i längden. Stress påverkar beslutsfattande, bedömningar, prestationsförmåga och förmågan att samarbeta.

Vad är stress?

Stressreaktioner är kroppens sätt att förbereda sig på ökad prestation. Ursprungligen var stressen kroppens sätt att möta hot som handlade om överlevnad där det krävdes kamp eller flykt.

Kortvarig stress är nödvändig och ofarlig under förutsättning att kroppen får chans att gå ner i varv och återhämta sig. Det är långvarig stress med små möjligheter till lugn och ro som kan bli skadligt för kroppen. Det som kan orsaka stress under en insats kan exempelvis vara:

  • Kontext relaterade faktorer som osäkerhet, svåra livandsförhållande, extrem klimat, mm.
  • Jobbrelaterade faktorer som maktlöshet över ens arbetsuppgifter, hög arbetsbelastning icke fungerade arbetsrelationer, mm.
  • Organisatoriska faktorer som länga och byråkratiska beslutsprocesser, dålig och inkompetent ledarskap, moraliska dilemma, mm.
  • Personliga skäl som begränsad kontakt med familjen, påtryckningar från familjen, saknaden av familjen, mm.

Hantera stress

Det som kan göras för att minska stressen är att själv se vilka möjligheter som man har för att minska påverkan av det som orsakar stress. Detta kan bland annat vara att se efter vilka möjligheter som finns till återhämtning och avslappning.

En annan hanteringsmöjlighet kan vara att sänka stressnivån, detta kan göras genom olika avslappningsövningar. Finns möjligheterna så ska det som stressar tas bort. Våga be om stöd eller delegera arbetsuppgifter, se till att du ha hälsosam livsstil så gott det går, skapa en stödjande nätverk av kollegor.

Avslappning och mental träning

Att utöva avslappningsträning leder till att kroppens grundspänningar sjunker.  Genom att lära sig olika avslappningsövningar och utöva dessa så kan kroppens avslappningsreaktioner aktiveras och detta i sin tur möjliggör en fysisk och mental återhämtning.

Mental träning i sin tur möjliggörs genom att avslappning förändrar hjärnans medvetandetillstånd. Normalt är vårt kritiska tänkande aktivt. Vi bedömer om saker är sanna eller falska och godtar inte vad som helst. Vid avslappning uppstår ett förändrat medvetandetillstånd där det kritiska tänkandet blir mindre aktivt och vi blir mer påverkbara.

Vi kan lättare acceptera nya idéer och tankar om oss själva. Genom att tyst eller högt upprepa vissa meningar så som ”jag duger som jag är” vid avslappning kan gamla sanningar bytas mot nya och det är möjligt att ändra sin självbild. På detta sätt kan reaktioner på olika stressorer minska.

Senast granskad: 22 maj 2019

Till toppen av sidan