Till innehåll på sidan

Lättläst svenska

På den här sidan finns en text på lättläst svenska om vad vi jobbar med på MSB.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,
ska hjälpa samhället i Sverige att klara olyckor, kriser
och konsekvenser av krig.

En generaldirektör är chef för MSB
och regeringen bestämmer vem som ska bli generaldirektör.
Ungefär 1 200 personer arbetar på MSB.
Vi finns i Karlstad, Kristinehamn, Stockholm,
Sandö, Revinge och Rosersberg.

MSB:s viktigaste arbeten är att

  • hjälpa räddningstjänsten
  • se till att olyckor inte händer i Sverige
  • hjälpa andra länder att se till att olyckor inte händer
  • hjälpa samhället att klara kriser och krig
  • förbättra säkerheten för digital information, cybersäkerheten
  • se till så att vi kan prata med varandra och dela information
    utan att någon annan får reda på vad vi pratar om.

MSB ska hjälpa samhället att bli starkare och säkrare.
Därför undersöker vi vilka kriser och olyckor som skulle kunna hända
och planerar sedan för att de inte ska hända.
MSB hjälper också samhället att klara om något allvarligt ändå händer.
Då kan vi till exempel hjälpa till med helikoptrar och experter
eller annat materiel och personal.
Utomlands hjälper MSB till att rädda liv och hjälpa människor
i länder som är i krig eller i kris.
Vi är beredda att hjälpa till alla tider på dygnet året runt.

För att kunna hjälpa samhället samarbetar MSB
med bland annat kommuner, regioner, länsstyrelser och myndigheter.
I det samarbetet hjälper MSB till med utbildning, övning, rådgivning,
ekonomiskt stöd och med regler för till exempel
hur man tar hand om farliga ämnen.

När det har hänt något med många inblandade
är det viktigt att alla får information.
MSB försöker då nå så många som möjligt med information
genom flera webbplatser, sociala medier, tv, radio och annan media.
Tillsammans med andra myndigheter ser vi till
att alla får samma information.

Efter en olycka eller en kris är det viktigt att ta reda på
vad som har hänt och lära sig av det.
Det gör MSB till exempel genom forskning, statistik och utvärderingar.

Senast granskad: 7 november 2022

Till toppen av sidan