Till innehåll på sidan

Standardisering

Genom att arbeta på samma sätt förbättrar vi avsevärt förutsättningarna att få samordningen att fungera, särskilt vid större kriser med många inblandade. Standarder utvecklas i samarbete med andra länder, där experter från hela världen eller Europa samlas och diskuterar möjliga lösningar på gemensamma problem.

Standardisering är ett viktigt verktyg i MSB:s verksamhet och därför är vi med och påverkar utvecklingen inom området.  MSB:s standardiseringsverksamhet omfattar ett flertal områden, till exempel 

  • krishantering
  • informationssäkerhet
  • brand

Våra medarbetare deltar i ett flertal nationella och internationella kommittéer. MSB har bland annat fått förtroendet att leda ISO:s kommitté för säkerhet och resiliens.

Senast granskad: 9 april 2019

Till toppen av sidan