Till innehåll på sidan

Antagning till skorstensfejartekniker

Här hittar du information om hur antagningen till Skorstensfejartekniker går till.

Fördelningen av utbildningsplatserna för behöriga baseras på yrkeserfarenhet och giltigt högskoleprov.

70 % av platserna kommer att fördelas till sökande med yrkeserfarenhet.
30 % av platserna kommer att fördelas till sökande med giltigt högskoleprov.

Arbetslivserfarenhet

I urvalsgruppen för arbetslivserfarenhet deltar alla behöriga sökande med minst 3 års arbetslivserfarenhet.
 
Poängräkning för arbetslivserfarenhet vid ansökan i grupp Arbetslivserfarenhet

  • 3 poäng - Yrkeserfarenhet minst 3 år, men mindre än 5 år, som skorstensfejare
  • 5 poäng - Yrkeserfarenhet minst 5 år, men mindre än 7 år, som skorstensfejare
  • 7 poäng - Yrkeserfarenhet minst 7 år, men mindre än 9 år, som skorstensfejare
  • 9 poäng - Yrkeserfarenhet minst 9 år som skorstensfejare

Högskoleprov

I urvalsgruppen för högskoleprov deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägst godkända resultat för att delta i urvalet är 0,1.

Senast granskad: 14 mars 2023

Till toppen av sidan