Till innehåll på sidan

Kemenheter

Det finns sex så kallade kemenheter i landet. Deras uppgift är att stödja den lokala räddningstjänsten med kvalificerad personal och utrustning vid en händelse med farliga ämnen.

Kemenheterna är placerade över hela landet och finns på följande orter: Luleå, Kramfors, Köping, Skövde, Stenungsund och Perstorp. Enheterna är utvecklade efter det behov som finns vid olyckor med kemiska ämnen och är anpassade till att användas i den ordinarie organisationen.

Agerar som stöd vid en räddningsinsats

Övergripande förmåga för enheterna är att de ska stödja vid en räddningsinsats med farliga ämnen i anpassad skyddsnivå beroende på ämne och koncentration. Nivå av skydd ska anpassas efter den riskbedömning som görs av räddningsledaren på plats.

I enheterna finns avancerad utrustning och specialutbildad personal, enheterna kan bl.a. pumpa och samla upp kemikalier, impaktera giftiga kondenserade gaser, täta läckage, indikera gaser och vätskor samt sända bilder från skadeplats till stab och expert.
 
I den myndighetsgemensamma indikeringsinriktningen framkommer det att kemenheterna ska ha kapacitet att indikera och påvisa gaser och vätskor enligt PIK-listan (prioriterade industrikemikalier). Kemenheterna har även kompletterats med utrustning för att kunna påvisa kemiska stridsmedel. I enheterna finns det även utrustning för att kunna indikera radiologiska och nukleära ämnen.

Kostnader

Kostnad för insats, dock ej kostnader för materiel, betalas av den kommun, kommunalförbund, landsting eller myndighet som begär hjälp.

Hur resurserna begärs

Vid behov av resursen, kontakta SOS för vidarekoppling till Insatsledning på respektive räddningstjänst.

 

Senast granskad: 20 mars 2019

Till toppen av sidan