Till innehåll på sidan

Kemenheter

Det finns sex så kallade kemenheter i landet. Deras uppgift är att stödja den lokala räddningstjänsten med kvalificerad personal och utrustning vid en händelse med farliga ämnen.

Hur resursen efterfrågas

Vid behov av resursen, kontakta SOS för vidarekoppling till insatsledning på respektive räddningstjänst:

  • Räddningstjänsten Luleå
  • Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen
  • Räddningstjänsten Mälardalen
  • Räddningstjänsten Skaraborg
  • Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
  • Räddningstjänsten Perstorp

Enheternas övergripande uppdrag är att de ska stödja vid en räddningsinsats med farliga ämnen i anpassad skyddsnivå beroende på ämne och koncentration. Nivå av skydd ska anpassas efter den riskbedömning som görs av räddningsledaren på plats.

I enheterna finns både avancerad utrustning och specialutbildad personal. De kan bl.a. pumpa och samla upp kemikalier, impaktera giftiga kondenserade gaser, täta läckage, indikera gaser och vätskor.
 
Enheterna har kapacitet att indikera och påvisa gaser och vätskor enligt PIK-listan (prioriterade industrikemikalier), kemiska stridsmedel samt indikera radiologiska och nukleära ämnen.

Placering

Kemenheterna kan agera i hela landet och finns placerade på följande orter: Luleå, Kramfors, Köping, Skövde, Stenungsund och Perstorp.

Kostnader

Kostnad för insats, dock ej kostnader för materiel, betalas av den aktör som efterfrågar hjälp.

Senast granskad: 3 oktober 2022

Till toppen av sidan