Till innehåll på sidan

Tilläggstjänst i Rakel: Sekretess

Ett förändrat säkerhetspolitiskt läge ställer krav på medvetenhet om hur information hanteras. Med tilläggstjänsten Sekretess finns möjlighet att kommunicera tal och textmeddelanden som har högt skyddsvärde.

Med Rakel sekretess är informationen krypterad från radioterminal till radioterminal, så kallad end to end-kryptering.

Så fungerar Sekretess

Tjänsten aktiveras genom att ett kryptokort sätts in i Rakelterminalen.

Aktörer som ska samverka ska sinsemellan teckna en överenskommelse om utbyte av nycklar och båda parter ska ha kryptokort installerade i sina terminaler. Uppkopplingstid och talkvalitet är desamma som med Rakel.

Varje organisation gör sin egen bedömning av vilken information som är skyddsvärd och som kan utbytas via tjänsten. MSB har tagit fram en matris med verktyg för säker och robust och samverkan.

Vägledning för säker och robust samverkan

Vilka förberedelser och vilken utrustning krävs?

Innan tjänsten används måste en behörig kontaktperson hos aktören ha gått en utbildning via MSB. Den personen blir sin organisations Sekretess-administratör.

Förutom kryptokort behöver radioterminalen vara uppdaterad med programvara som stödjer tjänsten och eventuellt krävs licens från respektive terminaltillverkare. En nyckel i radioterminalen programmeras av terminalleverantören.

All utrustning och alla applikationer ska vara godkända av MSB för användning i Rakel.

Pris och villkor

Tjänsten är prissatt enligt gällande prislista för Rakel. Samtliga villkor för anslutning till Rakel och särskilda villkor för tjänsten Sekretess finns på sidan för priser och villkor.

Priser och villkor

Hur beställer jag?

Fyll i blanketten Beställning/uppsägning av tilläggstjänsten Sekretess (R39) och skicka den till Rakel kundstöd.

Om du har frågor

Har du allmänna frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta din kundansvariga för Rakel. Har du specifika frågor om er beställning använd e-postadressen nedan.

Kontakt

Rakel sekretess

Senast granskad: 8 december 2023

Till toppen av sidan