Till innehåll på sidan

EU och skydd av samhällsviktig verksamhet

MSB är utpekad nationell kontaktpunkt för det arbete som bedrivs inom ramen för Direktiv 2008/114 om identifiering av europeisk kritisk infrastruktur
och därmed också det europeiska programmet för skydd av kritisk infrastruktur (EPCIP).

Det innebär att MSB ska samordna frågor kring skydd av kritisk infrastruktur (samhällsviktig verksamhet) i Sverige, med relevanta aktörer inom Sverige, med andra medlemsstater och med EU-kommissionen. MSB ska även bistå i arbetet med att identifiera eventuell europeisk kritisk infrastruktur inom de svenska energi- och transportsektorerna.

EU-US-CA

Inom ramen för EPCIP utförs ett samarbete med USA och Kanada i syfte att utbyta information och erfarenheter inom området samhällets funktionalitet och försörjning.

The European Reference Network for Critical Infrastructure Protection (ERNCIP) PoC

MSB deltar som expert i det Europeiska referensnätverket för Skydd av kritisk infrastruktur (ERNCIP). Inom nätverket bedrivs arbetet i olika tematiska projekt. Pågående  projekt handlar bl.a. om informationssäkerhet inom cyberfysiska system, sammanställning av laboratoriekapacitet i Europa samt säkerhet/skydd mot antagonistiska hot/terrorism. Deltagandet i ERNCIP innebär även att ta hem kunskap samt att hitta deltagare från Sverige till nya projekt.

Mer om samhällsviktig verksamhet

Senast granskad: 17 juni 2019

Till toppen av sidan