Den nationella strategin för systematisk övningsverksamhet för krisberedskap och civilt försvar ger en ny och gemensam plattform som ska driva utvecklingen framåt. Syftet med strategin är att stärka f...