Till innehåll på sidan

Rapportering av dödsbränder

MSB samlar in uppgifter från alla bränder i Sverige som orsakar dödsfall. Rapportering av inträffade dödsbränder gör främst du från den kommunala räddningstjänsten eller polisen. Du skickar in alla ifyllda filer och dokument via systemet för rapportering.

Öppna verktyget - Rapportering av dödsbränder

Detaljer

Ämneskategori

 • Räddningstjänst
 • Olycksförebyggande
 • Brandskydd

Beställning

I verktyget skickar du in de ifyllda filerna för initial och uppföljande rapporteringen av dödsbränder samt om det är en brand med livshotande skadad person.

För att rapportera in behöver du inloggning. Skicka e-post till olycksutredning@msb.se med kontaktuppgifter för att få inloggningsuppgifter.

 

Typ av system

 • Rapportering och ansökan

Vi samlar även in uppgifter från massmedia. Även Trafikverket, sjukvården och Rättsmedicinalverket bidrar med uppgifter. Rapporteringen sker huvudsakligen i tre steg:

 1. När en dödsbrand inträffat vill vi ha en snabb inital rapport inom ett par dagar. Du fyller i pdf-filen "Inital rapport om dödsbrand..." som du hittar nedan och skickar till MSB via systemet för rapportering eller via e-post till olycksutredning@msb.se.
 2. Komplettera senare med mer uppgifter när olika utredningar av branden är klar.
  Dokument vi vill ha in är 
  Huvudblankett för rapportering av dödsbrand
  Olycksutredning

MSB samlar in kompletterande uppgifter genom kriminalteknikernas rapport,  obduktionsprotokoll och från Rättsmedicinalverket.

Senast granskad: 23 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan