Till innehåll på sidan

Rapportering av dödsbränder

MSB samlar in uppgifter från alla bränder i Sverige som orsakar dödsfall. Rapportering av inträffade dödsbränder gör främst du från den kommunala räddningstjänsten eller polisen. I verktyget skickar du in de ifyllda filerna för initial och uppföljande rapporteringen av dödsbränder samt om det är en brand med livshotande skadad person.

Öppna verktyget - Rapportering av dödsbränder

Detaljer

Målgrupp

  • Kommunal räddningstjänst
  • Polis

Ämneskategori

  • Räddningstjänst
  • Olycksförebyggande
  • Brandskydd

Beställning

För att rapportera in behöver du inloggning. Skicka e-post till olycksutredning@msb.se med kontaktuppgifter för att få inloggningsuppgifter.

 

Föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats

MSB:s föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats enligt 3 kap. 10 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) gäller från och med den 1 januari 2022.

I de fall kommunen fått kännedom om att någon omkommit till följd av brand ska fler uppgifter, utöver de som finns i händelserapporten, skickas till MSB med hjälp av en dödsbrandsrapport. De uppgifterna ska skickas senast två månader efter att kommunen fått kännedom om dödsfallet.

Då kommunen funnit det skäligt att komplettera händelserapporten med ytterligare undersökning, olycksutredningsrapport, ska även den skickas till MSB.

Föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats MSBFS 2021:5

Lagkravet att skicka in undersökningsrapporter till MSB gäller från 1 januari 2021.

Rapportering

De rapporter som är i pdf-format behöver du spara ner och öppna i Adobe Acrobat för att de ska fungera på bästa sätt. Det kan bli problem om de öppnas i webbläsaren istället för Adobe Acrobat.

Skicka in rapporter via rapporteringsverktyget

Steg 1 - alla dödsbränder initial rapportering

När en dödsbrand inträffat vill vi ha en snabb initial rapport inom ett par dagar. Spara ner pdf-filen "Initial rapport om dödsbrand..." på din dator och se till att den öppnas i Adobe Acrobat när du fyller i uppgifterna. Skicka den sedan till MSB via inrapporteringsverktyget eller via e-post till olycksutredning@msb.se.

Formulären som finns för dödsbrandsrapporterna anpassades redan 2020 till det innehåll som nu föreskrivs. De uppfyller kraven på vilka grundläggande uppgifter som ska skickas in enligt föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats.

Från och med 1 januari 2022 gäller att när kommunen fått kännedom om att någon omkommit till följd av brand ska uppgifterna skickas in senast två månader efter att kommunen fått kännedom om dödsfallet.

Initial rapport om dödsbrand

Steg 2 - dödsbränder

Efter den initiala rapporteringen vill vi ha in fler uppgifter och vi använder vissa uppgifter från händelserapporten. Vi vill att de uppgifterna stämmer överens med det som kommit fram vid närmare undersökning av händelsen. Den dokumentationen ska från och med 1 januari 2022 skickas in senast två månader efter att den färdigställts enligt de nya föreskrifterna MSBFS 2021:5 . Även de som är genomförda under 2021 ska skickas in till MSB.

Om det kommit fram andra uppgifter behöver händelserapporten uppdateras och skickas in på nytt. Då blir det rätt i er lokala statistik och även i den nationella.

Checklistan är bara till för dig själv för att komma ihåg vad du ska kolla i händelserapporten.

 

MSB:s egen komplettering/insamling

MSB samlar in underlag från polisen och från Rättsmedicinalverket. Även Trafikverket och sjukvården bidrar med uppgifter.

 

Senast granskad: 15 december 2023

Till toppen av sidan