Till innehåll på sidan

Fördjupningsperioder

Fördjupningsperioderna består av sex månader då aktörer med ansvar för övningsverksamhet inom krisberedskap och civilt försvar fokuserar på att utveckla övningsverksamheten, både gemensamt och i sin egen organisation.

I arbetet med att ta fram den nationella strategin för systematisk övningsverksamhet diskuterades aktuella problem och hinder för övningsverksamhet. Ett återkommande tema var att aktörerna saknade tid att omhänderta erfarenheter på ett sätt som resulterade i stärkt förmåga. Det gällde både inom de enskilda organisationerna och gemensamt mellan aktörer. I syfte att skapa utrymme infördes fördjupningsperioder i de femåriga övningsperioderna.

Senast granskad: 18 oktober 2021

Till toppen av sidan