Till innehåll på sidan

Ansluta till SGSI

Så här går det till att ansöka om och ansluta till SGSI.

Ansöka om SGSI

Första steget är att kontakta en kundansvarig för SGSI.

Kontaktuppgifter MSB SGSI

Behovsanalys tillsammans med kundansvarig

Under ett eller flera möten går vi igenom behoven för er organisation kring säkra kommunikationer och SGSI.

Ackreditering och re-ackreditering

MSB:s informationssäkerhetsexperter gör tillsammans med er en checklista för att säkerställa att er organisation lever upp till de krav som måste uppnås för att få ansluta sig till SGSI.

Varje år genomförs även en re-ackreditering för att kontrollera att kraven fortfarande uppfylls.

Beställning av grundtjänst och tilläggstjänster

När ackrediteringen är godkänd kan organisationen beställa SGSI grundtjänst och hemställa om signalskyddsmaterial. Till grundtjänsten kan också tilläggstjänster beställas utifrån behov. Beställningsblanketter tillhandahålls av kundansvarig.

Leverans och driftsättning

När beställningarna inkommit till MSB påbörjas ett leveransprojekt där vi gemensamt beslutar om tidplan med mera.

Fakturering

Efter att leverans och driftsättning har godkänts av er börjar faktureringen för SGSI grundtjänst och eventuella tilläggstjänster.

Beställning av funktioner i grundtjänsten

Organisationerna säkerställer själva vilken information som de vill utbyta med annan organisation. Det kan exempelvis vara e-post, video, databasåtkomst, Skype med mera. Respektive organisation är ansvarig för åtkomsten till informationen. Även här finns en beställningsblankett som tillhandahålls av kundansvarig.

Senast granskad: 4 mars 2024

Till toppen av sidan