Till innehåll på sidan

Förstärkningsresurser

När kommunens och regionens egna resurser inte räcker till vid en olycka, kris eller annan större händelse, har MSB förstärkningsresurser som kan ställas till förfogande.

Kommunerna ska själva, så långt det är möjligt, klara att hantera sina risker. De förväntas samverka inom regionen kring händelser de inte kan klara själva.

För situationer när händelsen är alltför komplex, alltför stor eller långdragen för att inte heller regionens samlade resurser ska räcka till, har MSB förstärkningsresurser inom olika områden som kan användas.

MSB har resurser i form av utrustning och för vissa händelser också personal som kan stötta vid en insats . Resurserna är främst avsedda för nationellt bruk, men kan i vissa fal l också användas internationellt.

MSB har förstärkningsresurser för:

  • skogsbrand
  • översvämning
  • oljeutsläpp
  • CBRN
  • sök och räddning
  • samverkan och ledning (FSOL)
  • värdlandsstöd
  • SNAM, Svenska nationella ambulansflyget
  • samt för att bistå personer med hemvist i Sverige som drabbas av en allvarlig händelse utomlands.

Information om resurserna och hur de efterfrågas

Information om aktuella larmvägar finns på sidorna för respektive förstärkningsresurs.

Broschyr om MSB:s förstärkningsresurser: ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till

Senast granskad: 25 augusti 2021

Till toppen av sidan