Till innehåll på sidan

Stöd till samverkan och ledning (FSOL) delresurs GIS : MSB:s förstärkningsresurs

Stöd till samverkan och ledning (FSOL) delresurs GIS : MSB:s förstärkningsresurs

Detaljer

Stöd till samverkan och ledning (FSOL) delresurs GIS : MSB:s förstärkningsresurs
Publikationsnummer
MSB1585
ISBN-nummer
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
2 s.
Pris
0 kronor
Förstärkningsresursen för stöd till Samverkan och ledning, FSOL, består av personer med bred erfarenhet och kunskap inom krishantering och syftar till att förstärka aktörens ledningsförmåga. FSOL är tänkt att kunna bistå centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner och räddningstjänster. Delresursen GIS kan stödja en aktör i en stab med insamling, uppdatering och visualisering av händelsespecifik geodata för en kartbaserad lägesbild. Därtill har experterna förmåga att utföra geografiska analyser.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 15 juni 2020

Till toppen av sidan