Till innehåll på sidan

Stöd till samverkan och ledning (FSOL), delresurs GIS/Geocell - MSB:s förstärkningsresurs

Stöd till samverkan och ledning (FSOL), delresurs GIS/Geocell - MSB:s förstärkningsresurs

Detaljer

Stöd till samverkan och ledning (FSOL), delresurs GIS/Geocell - MSB:s förstärkningsresurs
Publikationsnummer
MSB1585
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Förstärkningsresursen för stöd till Samverkan och ledning, FSOL, består av personer med bred erfarenhet och kunskap inom krishantering och syftar till att förstärka aktörens ledningsförmåga. FSOL är tänkt att kunna bistå alltifrån centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner och räddningstjänster. Delresursen GIS är ett stöd för att säkerställa tillgång till olika typer av geografiska analyser och sammanställningar av händelsedata för att kunna presentera en kartbaserad lägesbild. I resursen ingår även Lantmäteriets Geocell som kan aktiveras via MSB:s TIB när det också finns ett behov av kartsstöd, det vill säga dvs en karta i handen för att underlätta samverkan vid en samhällsstörning.

Senast granskad: 15 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan