Till innehåll på sidan

Brandskyddsutrustning

Det finns olika typer av utrustning som skyddar mot brand och som bidrar till att minska konsekvenserna om det ändå skulle börja brinna.

Rekommendationer för brandskydd i bostad

Vi rekommenderar att alla privatpersoner har brandvarnare, sex kilos pulversläckare och brandfilt, mått 120x180 centimeter, hemma.

Brandskydd i bostäder: för dig som ger rådRekommendationerna ska underlätta för dig som ger råd och informerar om brandskydd till privatpersoner. De används också i Aktiv mot brand där många olika aktörer använder dem så att privatpersonen får samma budskap.

Frågor och svar om brandskyddsutrustning

 • Gäller det för alla brandvarnare att man testar genom att trycka på knappen eller är det bara är nya brandvarnare som har funktionen?

  Det gäller generellt för alla brandvarnare, både gamla och nya.
  Om det finns brandvarnare som inte har denna funktion är det vår bedömning att det är i undantagsfall och att de då troligen är äldre än den livslängd tillverkare garanterar. De flesta tillverkare av brandvarnare rekommenderar att man byter ut varnare äldre än åtta till tio år, då tillverkarna inte kan garantera en längre livslängd än så. Läs mer i intstruktionen som följde med brandvarnaren.

 • Det står att man inte ska testa med rök. Gäller det även testgas? Ska vi sluta använda testgas och bara testa med knappen?

  När man trycker på testknappen testas alla nödvändiga funktioner i brandvarnaren. Testgas kan smutsa ner brandvarnaren vilket kan leda till förkortad livslängd för varnaren. Beroende på hur testgasen påförs, till exempel med spray, kan det vara svårt att veta om rätt koncentration uppnås eftersom röken ska komma in i brandvarnaren snett uppifrån och jämt fördelat. Vår rekommendation är därför att sluta testa med testgas och bara testa med testknappen. Det har även en pedagogisk effekt att visa de boende hur enkelt det är att testa.

 • Har brandvarnare kontrollerats av någon myndighet?

  Under augusti 2014 kom resultatet från en nordisk kontroll av brandvarnare. Boverket har i ett samarbete med andra nordiska länder undersökt en del av marknaden för brandvarnare. Totalt 23 brandvarnare på den svenska, danska och norska marknaden har testats inom fyra områden: riktningsberoende, indikeringskänslighet, känslighet för rökdetektering samt ljudsignal och korrekt frekvens. I testet för riktningsberoende och indikeringskänslighet undersöktes om brandvarnaren fungerade oavsett hur den var riktad och även hur snabbt den slog larm.

  Totalt 19 av brandvarnarna finns på den svenska marknaden och av dem har tre så allvarliga brister att de inte får säljas alls och ska återkallas från konsumenten. Tio av de testade modellerna klarade sig helt utan anmärkningar, medan sex hade mindre anmärkningar som tillverkaren ska få tillfälle att rätta till.

Senast granskad: 21 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan