Till innehåll på sidan

Förmåga: Anställa nya deltidsbrandmän

Den som blir anställd som deltidsbrandman ska förstå vad uppdraget innebär, liksom deltidsbrandmannens huvudarbetsgivare, kollegor och familj. De positiva sidorna ska lyftas fram, samtidigt som alla parter ska ha en nyanserad och realistisk bild över hur uppdraget påverkar det ordinarie arbetet, fritiden och familjen.

De här förutsättningarna är viktiga för att anställa nya deltidsbrandmän.

Positiva huvudarbetsgivare

Huvudarbetsgivare, offentliga och privata, har en realistisk bild av vad uppdraget innebär för arbetsplatsen. Huvudarbetsgivarna känner att de gör en värdefull insats genom att de tillåter, eller aktivt uppmuntrar, att deras anställda är deltidsbrandmän. Kollegor får förståelse för att även de är med och bidrar till samhällets skydd mot olyckor.

Positiva familjer

Deltidsbrandmännens familjer är införstådda med vad uppdraget innebär. De känner att även de indirekt bidrar till tryggheten i lokalsamhället. Räddningstjänsten underlättar för deltidsbrandmannen att kombinera familjelivet med beredskapstjänstgöring

Förståelse för vad det innebär att vara deltidsbrandman

Alla tilltänkta deltidsbrandmän har realistiska förväntningar på vad uppdraget innebär så att de stannar kvar.

Professionell anställningsprocess

Anställningsprocessen är professionell, kompetensbaserad och effektiv.

De andra förmågorna

Senast granskad: 20 december 2023

Till toppen av sidan