Till innehåll på sidan

Operativ personal

MSB rekryterar regelbundet personal till vår insatsverksamhet, både nationellt och internationellt. Vi söker dig som känner engagemang och vill bidra med dina kunskaper till förmån för människor som drabbats av konflikter och katastrofer. Om du är intresserad av att söka tjänster eller lämna intresseanmälningar till vår resursbas är första steget är att du registrerar dig på MyPages-Field Staff.

Har du redan skapat ett MyPages-konto som du vill logga in på?

Till MyPages-Field Staff

Om att vara operativ personal

MSB arbetar dagligen med att kompetensförsörja insatser runt om i världen. Vi har stor erfarenhet av att samarbeta och stärka andra organisationer som exempelvis FN och EU i katastrof- och konfliktsituationer.

Att arbeta på insats kan av många ses som en personlig utmaning och det kommer vara en erfarenhet för livet.

Alla våra insatser är noga anpassade efter en uppdragsbeskrivning som skickas av ett land eller en organisation. När vi rekryterar till dessa kan det ske på två olika sätt. Är insatsen tidskritisk rekryterar vi via vår resursbas, som består av på förhand kvalitetssäkrade individer inom en rad olika kompetensområden. För att bli registrerad i resursbasen krävs att du lämnar en intresseanmälan när vi annonserar efter förstärkning inom en viss kompetensprofil, och att du därefter passerar kvalitetssäkringen. Om tidsramarna för insatsen medger, så annonserar vi istället tjänsten. Du kan då ansöka och ingå i urvalsprocessen för den specifika tjänsten.

Som registrerad i MSB:s resursbas har du möjlighet att ta del av vårt utbildningsutbud. Innan du deltar i MSB:s insatsarbete ska du ha genomgått vår introduktionsutbildning som du bjuds in till i samband med att du registreras i vår resursbas. MSB arbetar aktivt med att öka andelen kvinnor både i resursbasen samt vid genomförande av insatser.

Ansöka till vår resursbas

Vanliga frågor och svar om att vara insatspersonal

Insatstyper

MSB stärker samarbetsorganisationerna på olika sätt. Ibland i form av enskilda experter, så kallad sekondering. I andra fall med hela team för att exempelvis etablera exempelvis basläger. Det kan också röra sig om större personalgrupper för att driva långsiktiga projekt, som att stärka myndigheter att förebygga eller hantera katastrofer.

MSB:s internationella insatser

Bakgrund till MSB:s internationella uppdrag

MSB har regeringens uppdrag att hålla beredskap för internationella bistånds- och katastrofinsatser. Den första insatsen genomfördes 1988 av MSB:s föregångare Räddningsverket.
 
De flesta insatser finansieras av Sida och har  FN som uppdragsgivare. MSB möjliggör att organisationer som FN och EU fältnärvaro och att de effektivt ska kunna utföra sitt arbete i katastrof- och konfliktsituationer. Insatserna har varit och är mycket varierande. Men vanligast är att vi stödjer FN-personal med arbetsplatser, bostäder och specialistkompetens.

 

Senast granskad: 19 april 2023

Till toppen av sidan