Till innehåll på sidan

Farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport.

Handboken "Transport av farligt gods Väg och järnväg 2019/2020"

Denna handbok informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg.

ADR-utbildning

När du ska transportera farligt gods eller vara delaktig i transporten, måste du ha genomgått ADR-utbildning.

Förlorat ADR-intyg

Kontakta oss om du har förlorat ditt ADR-intyg eller har andra frågor om intygen och ADR-utbildningen.

Farligt gods som tas med vid ett arbete

Företag som tar med farligt gods  för att kunna utföra ett arbete i samband med mätningar, reparationer eller underhållsarbete är undantagen från bestämmelserna i ADR-S och RID-S.

Litiumbatterier

För att få skicka utrustning som datorer, mobiltelefoner och annan utrustning med batterier krävs att bestämmelser om hur batterierna ska klassificeras, förpackas, märkas och deklareras följs.

Privatpersoner

Följande bestämmelser gäller för privatpersoner som har med sig farligt gods i sitt eget fordon eller skickar farligt gods med något fraktbolag.

ADR-S

Föreskrifterna i ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg.

Hur man blir säkerhetsrådgivare

För att kunna arbeta som säkerhetsrådgivare för ett företag eller verksamhet måste du ha genomfört en examination med godkänt resultat.

Nyheter

17 december 2019
Klockan 15.29

Rapport från det 56:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (FN-rekommendationerna)

Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet, december 2019, om bestämmelser för transport av farligt gods som berör alla transportslag (FN-rekommendationerna).
25 november 2019
Klockan 8.00
31 oktober 2019
Klockan 14.29

FN-möte om regler för transport av farligt gods

Inför det kommande internationella mötet med FN:s subkommitté har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan medföra ändringar i kommande utgåvor av ADR/RID 2023 via FN-rekommendationerna. Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslagen.
23 oktober 2019
Klockan 10.40

Reviderade föreskrifter om transport av farligt gods

Från den 1 januari 2020 gäller ändrade föreskrifter om transport av farligt gods. Föreskrifterna innehåller mindre ändringar till ADR-S 2019 och RID-S 2019.

Senast granskad: 19 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan