Till innehåll på sidan

Farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. Föreskrifterna som reglerar detta heter ADR-S och RID-S.

Farligt gods och covid-19

Covid-19 påverkar vissa bestämmelser för transport av farligt gods som transport av avfall (UN 3291). Här finns också vad som gäller vid transport av handsprit.

Lagen om transport av farligt gods – gränsdragning mot andra lagar

MSB får en del frågor om när en transport av farligt gods kan anses som påbörjad respektive avslutad. Detta gäller särskilt gränsdragning mot bestämmelser som gäller för lagring.

Handboken Transport av farligt gods - Väg och järnväg 2021/2022

Denna handbok informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg.

ADR-utbildning

När du ska transportera farligt gods eller vara delaktig i transporten, måste du ha genomgått ADR-utbildning.

Förlorat ADR-intyg

Kontakta oss om du har förlorat ditt ADR-intyg eller har andra frågor om intygen och ADR-utbildningen.

Farligt gods som tas med vid ett arbete

Företag som tar med farligt gods för att kunna utföra ett arbete i samband med mätningar, reparationer eller underhållsarbete är undantagen från bestämmelserna i ADR-S och RID-S.

Litiumbatterier

För att få skicka utrustning som datorer, mobiltelefoner och annan utrustning med batterier krävs att bestämmelser om hur batterierna ska klassificeras, förpackas, märkas och deklareras följs.

Privatpersoner

Följande bestämmelser gäller för privatpersoner som har med sig farligt gods i sitt eget fordon eller skickar farligt gods med något fraktbolag.

ADR-S

Föreskrifterna i ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg.

Nyheter

13 oktober 2021
Klockan 9.06

Rapport från Joint-möte RID/ADR/ADN

Nu finns rapporten publicerad från det senaste Joint-mötet i september, om bestämmelser för transport av farligt gods på väg och järnväg. .

11 oktober 2021
Klockan 9.42

FN-möte om ändringar i kommande ADR

I november håller FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg, WP.15, möte. Då diskuteras bland annat förslag till ändringar i föreskriften ADR 2023.

1 september 2021
Klockan 12.42

Lämna synpunkter på ändringar i föreskrifterna ADR-S 2021 och RID-S 2021

Välkommen med synpunkter på förslag till ändringar i föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S). Remisstiden pågår till och med den 22 september 2021 och de ändrade föreskrifterna beräknas träda i kraft den 1 januari 2022.

6 juli 2021
Klockan 15.09

Senaste rapport från FN:s subkommitté för transport av farligt gods

Nu kan du ta del av den svenska rapporten från FN:s subkommitté för transport av farligt gods.

Senast granskad: 7 oktober 2021

Till toppen av sidan