Till innehåll på sidan

Farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. Bestämmelser som reglerar detta heter ADR och RID. Om du ska transportera farligt gods krävs oftast en ADR-utbildning.

Farligt gods och covid-19

Covid-19 påverkar vissa bestämmelser för transport av farligt gods som transport av avfall (UN 3291). Här finns också vad som gäller vid transport av handsprit.

Lagen om transport av farligt gods – gränsdragning mot andra lagar

MSB får en del frågor om när en transport av farligt gods kan anses som påbörjad respektive avslutad. Detta gäller särskilt gränsdragning mot bestämmelser som gäller för lagring.

Handboken Transport av farligt gods - Väg och järnväg 2021/2022

Denna handbok informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg.

ADR-utbildning

När du ska transportera farligt gods eller vara delaktig i transporten, måste du ha genomgått ADR-utbildning.

Förlorat ADR-intyg

Kontakta oss om du har förlorat ditt ADR-intyg eller har andra frågor om intygen och ADR-utbildningen.

Farligt gods som tas med vid ett arbete

Företag som tar med farligt gods för att kunna utföra ett arbete i samband med mätningar, reparationer eller underhållsarbete är undantagen från bestämmelserna i ADR-S och RID-S.

Litiumbatterier

För att få skicka utrustning som datorer, mobiltelefoner och annan utrustning med batterier krävs att bestämmelser om hur batterierna ska klassificeras, förpackas, märkas och deklareras följs.

Privatpersoner

Följande bestämmelser gäller för privatpersoner som har med sig farligt gods i sitt eget fordon eller skickar farligt gods med något fraktbolag.

ADR-S

Föreskrifterna i ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg.

Nyheter

21 juni 2022
Klockan 8.56

Multilaterala avtal om transport av färgavfall

Sedan den 1 mars 2022 räknas fler färger och färgrelaterade produkter som miljöfarliga. Därmed omfattas de av bestämmelserna för transport av farligt gods. Nu har nya bestämmelser för transport av avfall med sådana produkter antagits efter ett förslag från MSB.

30 maj 2022
Klockan 15.07

FN-möte om regler för transport av farligt gods

Inför det kommande internationella mötet med FN:s subkommitté (för alla transportslag) har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan medföra ändringar i kommande utgåvor av ADR/RID 2025 via FN-rekommendationerna.

25 maj 2022
Klockan 8.00

Rapport från möte med OTIF:s arbetsgrupp gällande ändringar i RID

Här kan du läsa den svenska rapporten från det senaste mötet med OTIF:s stående arbetsgrupp för transport av farligt gods på järnväg, som hölls den 23 maj 2022.

24 maj 2022
Klockan 15.07

Rapport från möte med WP.15 (ADR)

Här kan du läsa den svenska rapporten från det senaste mötet med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg, som hölls den 9-13 maj 2022.

Senast granskad: 13 december 2021

Till toppen av sidan