Till innehåll på sidan

LIA - lärande i arbete

Studierna varieras med lärande i arbete (LIA) vilket innebär att dina studier förläggs på ett sotningsföretag där du gör din praktik.

 • LIA - lärande i arbete

  Under utbildningen genomförs två perioder som Lärande i Arbetet (LIA), vilket innebär att dina studier förläggs till ett sotningsföretag. Under din praktik får du erfarenhet av kundrelationer, sotningsarbete, besiktnings- och undersökningsarbete, administrativa rutiner och personalvård.

  Under LIA får du möjlighet att knyta ihop och tillämpa de kunskaper och erfarenheter du fått från utbildningen. Du får också möjlighet att söka nya kunskaper direkt från arbetslivet som ett komplement till undervisningen i skolan.

  Vi rekommenderar att du redan i god tid innan kursstart börjar fundera på potentiella sotningsföretag där du vill göra din praktik. Ta gärna kontakt med sotningsföretagen i din hemkommun eller i kommunen där du vill göra din LIA.

  Två perioder

  LIA är uppdelad i två perioder. Första LIA perioden är fyra veckor och den andra tre veckor, totalt sju veckor.

  Under LIA för du stöd av handledare från både arbetsplatsen och skolan. Dina arbetsplatsförlagda studier följs sedan upp och utvärderas noggrant.

  LIA 1

  Moment 1:1 (Ca 8 tim)

  Introduktion. Den studerande introduceras på arbetsplatsen. Handledare och studerande planerar praktikmomenten utifrån 1.2 – 1.5 samt nedan angivna arbetsmiljöer, anläggningstyper och arbetsmoment.

  Moment 1:2 (Ca 48 tim)

  Sotningsarbete värmepannor, villa- och fastighetspannor samt värmecentraler etc, fasta och flytande bränslen.

  Moment 1:3 (Ca 48 tim)

  Sotningsarbete lokaleldstäder, villa, flerbostadshus, och publika lokaler etc.

  Moment 1:4 (Ca 24 tim)

  Biträde vid besiktnings och undersökningsarbeten med inriktning brandskydd.

  Moment 1:5 (Ca 32 tim)

  Den studerandes egna arbete med projektarbete, fördelat på 8 timmar/vecka.

  LIA 2

  Moment 1:1 (Ca 8 tim)

  Introduktion. Den studerande introduceras på arbetsplatsen. Handledare och studerande planerar praktikmomenten utifrån 1.2 – 1.5 samt nedan angivna arbetsmiljöer, anläggningstyper och arbetsmoment.

  Moment 1:2 (Ca 24 tim)

  Sotningsarbete större och mindre imkanaler samt ventilationsanläggningar.

  Moment 1:3 (Ca 24 tim)

  Sotningsarbete imkanaler, värmeanläggningar samt biträda vid besiktnings- och undersökningsarbeten – inriktning på att identifiera risker och ge råd om brandskydd.

  Moment 1:4 (Ca 24 tim)

  Biträde vid miljö och energirelaterade arbeten. Utföra förekommande analyser och mätningar.

  Moment 1:5 (Ca 16 tim)

  Administrativt arbete – Delta i verksamhetens administrativa arbetsuppgifter och rutiner.

  Moment 1:6 Ca 24 tim)

  Den studerandes egna arbete med projektarbete, fördelat på 8 timmar/vecka.

 • Datum för närträffar och LIA

  Höstterminen 2024:

  Vecka 36 Distansstudier 1 dag (mån)
  Vecka 36 Närträff 1 i Rosersberg 3 dagar (tis-tors)
  Vecka 36 Distansstudier 1 dag (fre)
  Vecka 37-40 Distansstudier 5 dagar/vecka (mån-fre)

  Vecka 41

  Närträff 2 i Rosersberg 5 dagar (mån-fre)
  Vecka 42-45 LIA-period 1 5 dagar/vecka (mån-fre)
  Vecka 46-49 Distansstudier 5 dagar/vecka (mån-fre)
  Vecka 50 Närträff 3 i Roserberg 4 dagar (mån-tors)
  Vecka 50 Distansstudier 1 dag (fre)
  Vecka 51 Distansstudier 5 dagar (mån-fre)
  Vecka 2-4 LIA-period 2 5 dagar/vecka (mån-fre)
  Vecka 5 Närträff 4 i Rosersberg 4 dagar (mån-tors)
  Vecka 5 Distansstudier 1 dag (fre)

  Med reservation för ändringar.

Senast granskad: 14 september 2023

Till toppen av sidan