Till innehåll på sidan

Karta över landets ledningssystem

Det pågår ett arbete där kommunala räddningstjänster formar samarbeten i räddningsledningssystem. Här hittar du en karta över hur de är utformade.

Det pågår ett arbete där kommunala räddningstjänster formar samarbeten i räddningsledningssystem. 

Syftet är att stärka förmågan till ledning inom räddningstjänstverksamheten samt att utveckla mer enhetliga räddningsledningssystem.

Räddningsledningssystemen ska ha förmåga att utifrån faktiska och förväntade förhållanden kontinuerligt bedöma och anpassa ledning, användning av räddningsresurser i förhållande till pågående räddningsinsatser samt behovet av beredskap.

Vi har tagit fram en karttjänst över landets räddningsledningssystem. Där kan du se hur de förhåller sig till kommuner, räddningstjänstorganisationer, länsstyrelser och civilområden.

Till kartan över räddningsledningssystemen

Senast granskad: 23 januari 2024

Till toppen av sidan