Till innehåll på sidan

Inomhustäckning för Rakel

Rakelnätet är byggt för utomhustäckning. Om det finns behov av täckning inomhus i exempelvis ett köpcentrum eller en enskild fastighet finns det möjlighet att ansöka om att få installera en repeateranläggning för att förstärka täckningen inomhus.

Om ni är osäkra på om ni behöver en repeater eller hur ni bäst löser ert behov av inomhustäckning så hjälper vi er gärna. Här hittar du kontaktuppgifter till oss på MSB:

Kontaktuppgifter MSB Rakel

Ansök om att installera repeater

För att få installera och ha en driftsatt repeater för Rakel måste en repeaterägare teckna ett repeateravtal med MSB. Avtalet med dess bilagor reglerar förutsättningar och repeaterägarens åtagande för repeateraläggningen. Processen från ansökan till driftsatt repeater består av följande steg:

 1. Läs igenom de villkor för Rakeltäckning som gäller er repeateranläggning.
 2. Fyll i blanketten Ansökan om medgivande att installera repeatersystem i Rakelnätet (R11). Be installatör om hjälp med att fylla i uppgifter eller kontakta MSB.
 3. Skicka blanketten till MSB (adress finns på blanketten). Vi kontaktar er för att verifiera planerad installation. Preliminärt godkännande och avtal kommer via e-post, tillsammans med uppgifter om lämplig riktning för utomhusantenn.
 4. Skriv på avtalet och skicka detta till MSB tillsammans med:
  - Systembeskrivning
  - Systemritningar
  - Inmätningsprotokoll
  - Täckningskarta
 5. MSB skickar tillbaka avtalet och objektet/repeatern är godkänd att aktiveras enligt instruktion i följebrevet.

Årlig kontroll

För att hålla anläggningen i god kondition behövs en årlig kontroll.

Använd blanketterna:

 • Inmätningsprotokoll repeatersystem

 • Kontroll av repeatersystem

Ni kan använda dessa blanketter, tillsammans med täckningskartan, som en referens vid nästa års kontroll.

Blanketter som rör repeaterar skickas till MSB med post eller e-post.

Adress repeateransökningar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för förvaltning och utveckling
651 81 Karlstad

E-post: registrator@msb.se

Senast granskad: 2 februari 2023

Till toppen av sidan