Till innehåll på sidan

Brandplatsundersökning – kurs för polis och räddningstjänst

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar inom polisen eller kommunala räddningstjänsten.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom polisen eller kommunala räddningstjänsten.

Förkunskaper

Gällande räddningstjänstpersonal ska den sökande ha
1. anställning inom en kommun,
2. genomgått följande utbildningar med godkänt resultat
 a. Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer samt  Olycksutredning grundkurs , 5 hp, eller
 b. Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A samt Olycksutredning grundkurs , 5 hp,
3. arbetat i utryckningstjänst inom kommunal räddningstjänst under minst 2 år.

Dispens från ovanstående krav kan ges efter individuell bedömning som görs av NFC och MSB.

Inför kursstarten ska kursdeltagaren även ta del av digitalt instuderingsmaterial.

Kostnad

Kursavgiften är 22 000 SEK exklusive moms per deltagare. Kostnad för mat och boende tillkommer. För vecka 46 är helpension bokad på MSB Revinge.

Kursen fokuserar på den tekniska undersökningen av brandplatser, i syfte att besvara var branden har börjat, vad som har orsakat branden och hur brandspridning har skett.

Samverkan mellan polis och räddningstjänst är en viktig del i det brandförebyggande arbetet och därför vänder sig kursen till personal inom kommunal räddningstjänst och polisanställda. För polisen är kursen en delkurs i kriminalteknisk grundutbildning som Nationellt forensiskt centrum - NFC (en avdelning inom polisen) genomför. 

Innehåll:

  • Polisens och räddningstjänstens utredningar av bränder
  • Metodik för undersökning av brandplats
  • Grundläggande juridik vid bränder
  • Arbetsmiljö - säkerhet på brandplats
  • Brandmönstertolkning
  • Brandorsaker
  • Sakkunnigutlåtande avseende spridningsrisk
  • Praktiska brandplatsundersökningar

Kursplatser:

Totalt 37 platser varav 29 platser är reserverade för deltagare i Kriminalteknisk grundutbildning.

NFC och MSB förbehåller sig rätten till urval av sökande vid fler sökande än antalet platser.

Datum och utbildningsplats:

Kursen genomförs under tre veckor. Inför kursstarten
ska kursdeltagaren ta del av digitalt instuderingsmaterial.

Anmälan:

För anmälan till kursen eller eventuella frågor som rör det praktiska kring kursen hänvisar vi till NFC, Susanne Lindberg, e-post: susanne.a.lindberg@polisen.se eller Helén Djurberg, epost:
helen.djurberg@polisen.se

Kontaktpersoner:
Tobias Wallentin, NFC, telefon 010-562 82 96, e-post: tobias.wallentin@polisen.se
Ulf Bergholm, MSB, telefon 010-240 35 97, e-post: ulf.bergholm@msb.se

När du anmält dig:


Kursavgift
Din anmälan är bindande, men om du får förhinder kan du avboka din plats utan avgift om du gör det senast 28 dagar före kursstart. Vid avbokning 15-28 dagar före kursstart faktureras 50 % av kursavgiften om platsen inte kan besättas av någon annan. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

 

Helpension
Avbokning av helpension kan göras kostnadsfritt senast 28 dagar före kursstart. Vid avbokning 15-28 dagar före kursstart debiteras 50 % av helpensionskostnaden om platsen inte kan besättas med annan deltagare. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela helpensionspriset.

Senast granskad: 1 juni 2021

Till toppen av sidan