Till innehåll på sidan

Brandplatsundersökning – kurs för polis och räddningstjänst

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar inom polisen eller kommunala räddningstjänsten.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom polisen eller kommunala räddningstjänsten.

Förkunskaper

Gällande räddningstjänstpersonal ska den sökande ha
1. anställning inom en kommun,
2. genomgått följande utbildningar med godkänt resultat
 a. Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer samt  Olycksutredning grundkurs , 5 hp, eller
 b. Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A samt Olycksutredning grundkurs , 5 hp,
3. arbetat i utryckningstjänst inom kommunal räddningstjänst under minst 2 år.

Dispens från ovanstående krav kan ges efter individuell bedömning som görs av NFC och MSB.

Kursen fokuserar på den tekniska undersökningen av brandplatser, i syfte att besvara var branden har börjat, vad som har orsakat branden och hur brandspridning har skett.

Samverkan mellan polis och räddningstjänst är en viktig del i det brandförebyggande arbetet och därför vänder sig kursen till personal inom kommunal räddningstjänst och polisanställda. För polisen är kursen en delkurs i kriminalteknisk grundutbildning som Nationellt forensiskt centrum - NFC (en avdelning inom polisen) genomför. 

Innehåll:

  • Polisens och räddningstjänstens utredningar av bränder
  • Metodik för undersökning av brandplats
  • Grundläggande juridik vid bränder
  • Arbetsmiljö - säkerhet på brandplats
  • Brandmönstertolkning
  • Brandorsaker
  • Sakkunnigutlåtande avseende spridningsrisk
  • Praktiska brandplatsundersökningar

Kursplatser:

Totalt 32 platser varav 24 platser är reserverade för deltagare i Kriminalteknisk grundutbildning.

NFC och MSB förbehåller sig rätten till urval av sökande vid fler sökande än antalet platser.

Utbildningsplats:

NFC Linköping och MSB Revinge

Datum:

Kursen genomförs under tre veckor.

Pris:

Kursavgiften är ännu inte fastställd för år 2020. För år 2019 var avgiften 22 000 SEK exklusive moms per deltagare. Kostnad för mat och boende tillkommer. För veckorna i Linköping svarar respektive deltagare för bokning av boende. För veckan i Revinge är helpension bokad på MSB Revinge.

Anmälan:

Sista anmälningsdag är den 1 juli 2020.

Efteranmälningar tas emot i mån av plats. NFC skickar ut information till deltagarna efter anmälningstidens slut.

För anmälan till kursen eller eventuella frågor som rör det praktiska kring kursen hänvisar vi till NFC, Susanne Lindberg, e-post susanne.a.lindberg@polisen.se telefon 010-562 80 79 eller Caroline Magnusson, e-post caroline.magnusson@polisen.se telefon 010-562 80 94.

När du anmält dig:


Kursavgift
Din anmälan är bindande, men om du får förhinder kan du avboka din plats utan avgift om du gör det senast 28 dagar kursstart. Vid avbokning 15-28 dagar före kursstart faktureras 50% av kursavgiften om platsen inte kan besättas av någon annan. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

 

Helpension
Avbokning av helpension kan göras kostnadsfritt senast 28 dagar före kursstart. Vid avbokning 15-28 dagar före kursstart debiteras 50 % av helpensionskostnaden om platsen inte kan besättas med annan deltagare. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela helpensionspriset.

Kontaktpersoner:

Tobias Wallentin, NFC, telefon 010-562 82 96, e-post tobias.wallentin@polisen.se

Ulf Bergholm, MSB, telefon 010-240 35 97, e-post ulf.bergholm@msb.se.

Senast granskad: 8 april 2019

Till toppen av sidan