Till innehåll på sidan

Brandplatsundersökning – kurs för polis och räddningstjänst

Tillfällen

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar inom polisen eller kommunala räddningstjänsten.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom polisen eller kommunala räddningstjänsten.

Förkunskaper

Räddningstjänstpersonal ska ha gått kursen Tillsyn B eller Brandingenjörsprogrammet eller motsvarande. Vi rekommenderar även att man har gått kursen Olycksutredning grundkurs 5 hp.

Kursen fokuserar på den tekniska undersökningen av brandplatser, i syfte att besvara var branden har börjat, vad som har orsakat branden och hur brandspridning har skett. Samverkan mellan polis och räddningstjänst är en viktig del i det brandförebyggande arbetet och därför vänder sig kursen till personal inom kommunal räddningstjänst och polisanställda.

För polisen är kursen en delkurs i kriminalteknisk grundutbildning som Nationellt forensiskt centrum - NFC (en avdelning inom polisen) genomför. 

Innehåll:

  • Polisens och räddningstjänstens utredningar av bränder
  • Metodik för undersökning av brandplats
  • Grundläggande juridik vid bränder
  • Arbetsmiljö - säkerhet på brandplats
  • Brandmönstertolkning
  • Brandorsaker
  • Sakkunnigutlåtande avseende spridningsrisk
  • Praktiska brandplatsundersökningar

Kursplatser:

Totalt 32 platser varav 24 platser är reserverade för deltagare i Kriminalteknisk grundutbildning.

Utbildningsplats:

NFC Linköping och MSB Revinge

Datum:

Kursen genomförs under 3 veckor, 2019:

V 44: 28 oktober-1 november, NFC Linköping

V 45: 4-8 november, NFC Linköping

V 46: 11-15 november, MSB Revinge.

Anmälan:

Sista anmälningsdag är den 15 maj 2019. Efteranmälningar tas emot i mån av plats. NFC skickar ut information till deltagarna efter anmälningstidens slut.

Anmälan till kursen görs till NFC, Susanne Lindberg via e-post susanne.a.lindberg@polisen.se eller telefon 010-562 80 79.

Susanne svarar även på frågor som rör det praktiska kring kursen.

Kontaktpersoner:

Tobias Wallentin, NFC, telefon 010-562 82 96, e-post tobias.wallentin@polisen.se

Mattias Strömgren, MSB, telefon 010-240 56 78, e-post mattias.stromgren@msb.se (övergripande frågor om utbildning i olycksutredning)

När du anmält dig

Kostnad

Kursavgiften är ännu inte fastställd för år 2019. För år 2018 var kursavgiften 22 000 kr exklusive moms per deltagare. Kostnad för mat och boende tillkommer. Under veckorna 44 och 45 svarar respektive deltagare för bokning av boende. Under vecka 46 är helpension bokad på MSB Revinge.

Kursavgift

Din anmälan är bindande, men om du får förhinder kan du avboka din plats utan avgift om du gör det senast 8 veckor före kursstart. Vid avbokning 4-8 veckor före kursstart faktureras 50% av kursavgiften om platsen inte kan besättas av någon annan. Vid avbokning 0-4 veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Helpension

Avbokning av helpension kan göras kostnadsfritt senast 4 veckor innan kursstart. Vid avbokning 2-4 veckor före kursstart debiteras 50 % av helpensionskostnaden om platsen inte kan besättas med annan deltagare. Vid avbokning 0-2 veckor före kursstart debiteras hela helpensionspriset.

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan