Till innehåll på sidan

Fortbildningstjänsten

Tillfällen

Fortbildningstjänsten är en digital plattform med webbkurser och övningsmaterial som vänder sig till dig som arbetar med skydd mot olyckor inom kommunens organisation för räddningstjänst.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar med skydd mot olyckor inom kommunens organisation för räddningstjänst.

Kostnad

Fortbildningstjänsten tillhandahålls utan avgift.

Upplägg och pedagogik

Fortbildningstjänsten erbjuder lättillgänglig, flexibel och kvalitetssäkrad webbutbildning. Genom en kombination av egenstudier samt instruktörsledda moment i grupp där du tillsammans med andra utvecklar din kompetens inom området skydd mot olyckor.

De kurser som finns på plattformen är:

 • After Action Review
 • Akut omhändertagande
 • Först på plats vid händelser med farliga ämnen – CBRNE
 • Händelserapport
 • Insatsplanering
 • Instruktörsutbildningen (med fokus på pedagogiskt ledarskap)
 • Joniserande strålning
 • Joniserande strålning för arbetsledaren
 • Juridik vid räddningsinsatser och IVPA
 • Konstruktionsbrand i småhus ur ett miljöperspektiv
 • Losstagningsmetoder personbil
 • Motorsåg
 • Operativ ledning av räddningsinsatser
 • Räddning e-fordon
 • Rakel
 • Skogsbrand
 • Trafikdirigering

I juni 2020 publicerades tre nya kurser i Fortbildningstjänsten:

 • Arbete på höjd
 • Introduktion för räddningsvärn
 • Vatten- och islivräddning 

Fler kurser kommer allt eftersom.

I september 2019 lanserades en helt ny version av Fortbildningstjänsten. Tjänsten har gjorts om från grunden efter dialog med räddningstjänsten. En av de stora förbättringarna är att varje räddningstjänst följa upp sina medarbetares aktiviteter. Nytt är även att tjänsten ska erbjudas helt utan avgift. 

Nya Fortbildningstjänsten

Ny informationsfilm om Fortbildningstjänsten

Vi har tagit fram en ny informationsfilm om Fortbildningstjänsten som är 8 minuter lång.  I filmen presenteras innehållet och användare berättar om hur de använder Fortbildningstjänsten.

Sammanställning av synpunkter från dialogmöten om Fortbildningstjänsten

MSB genomförde under hösten 2018 och våren 2019 en dialogturné hos räddningstjänster av olika storlekar och spritt över landet.

Frågor som ställdes under dialogmötena berörde bland annat:

 • Hur uppnås en bra förmåga hos de anställda?
 • Organisationens studieförutsättningar - hur utbildas personalen i dag?
 • Fortbildningstjänsten 2.0 – nuläge, mål, hinder och möjligheter?
 • Önskade kommande nyproduktioner av webbutbildningar (e-learning)?
 • Instruktörsstöd – önskade former och upplägg?
 • Erfarenhetsåterföring – behov och funktion inom tjänsten?
 • Finansiering – betalningsvilja, upplägg för rättvis finansieringsmodell?

I sammanställningen nedan kan du läsa om behov, önskemål och synpunkter som framkom under dessa dialogmöten.

Sammanställning av synpunkter från dialogmöten om Fortbildningstjänsten

Senast granskad: 14 augusti 2020

Kontakta

Till toppen av sidan