Till innehåll på sidan

Fortbildningstjänsten

Fortbildningstjänsten är en digital plattform med webbutbildningar som vänder sig till dig som arbetar med skydd mot olyckor inom kommunens organisation för räddningstjänst.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar med skydd mot olyckor inom kommunens organisation för räddningstjänst.

Kostnad

Fortbildningstjänsten tillhandahålls under utvecklingsfasen utan avgift. I god tid innan MSB börjar ta ut avgift kommer samtliga med användarkonto att få en förfrågan om de önskar behålla sitt konto utifrån de nya förutsättningarna. Tjänsten kommer att vara avgiftsfri under 2019.

Kontakt

Telefon

0771-240 240

Upplägg och pedagogik

Fortbildningstjänsten erbjuder lättillgänglig, flexibel och kvalitetssäkrad webbutbildning. Genom en kombination av egenstudier samt instruktörsledda moment i grupp där du tillsammans med andra utvecklar din kompetens inom området skydd mot olyckor.

I dagsläget består Fortbildningstjänsten av ett tiotal olika webbutbildningar. Du kommer att erbjudas möjlighet att utbilda dig till instruktör för att stödja de praktiska kompletterande momenten som genomförs lokalt.

Fortbildningstjänsten

Utveckling

Fortbildningstjänsten är under uppbyggnad och kommer under sensommaren att byta plattform.

Du som är användare idag kommer att få en förfrågan per mail om att starta ett nytt konto i den nya plattformen. Befintlig plattform kommer att ligga kvar för redan registrerade användare under en övergångsperiod på ett par månader, för att ge användaren god tid till att avsluta pågående utbildningar samt starta ett nytt konto i nya plattformen. 

Nya Fortbildningstjänsten

 

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan