Till innehåll på sidan

Fortbildningstjänsten

Fortbildningstjänsten är en digital plattform med webbkurser och övningsmaterial som vänder sig till dig som arbetar med skydd mot olyckor inom kommunens organisation för räddningstjänst.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar med skydd mot olyckor inom kommunens organisation för räddningstjänst.

Kostnad

Fortbildningstjänsten tillhandahålls utan avgift.

Upplägg och pedagogik

Fortbildningstjänsten erbjuder lättillgänglig, flexibel och kvalitetssäkrad webbutbildning. Genom en kombination av egenstudier samt instruktörsledda moment i grupp där du tillsammans med andra utvecklar din kompetens inom området skydd mot olyckor.

De kurser som finns på plattformen är:

 • After Action Review
 • Akut omhändertagande enligt S-XABCDE 
 • Arbete på höjd
 • Dörrforcering
 • Explosiva hot
 • Farliga ämnen (före detta HazMat training)
 • Fysiska och ergonomiska utmaningar
 • Grunderna i händelserapportenu
 • Informationsfilm: Brandfarliga gaser, vätskor och gasapparater i butiker
 • Insatsplanering
 • Instruktörskurs Motorsåg - Del 1
 • Instruktörsutbildningen (med fokus på pedagogiskt ledarskap)
 • Introduktion för räddningsvärn
 • Joniserande strålning
 • Joniserande strålning för arbetsledaren
 • Juridik vid räddningsinsatser och IVPA
 • Klimatförändringars påverkan på räddningstjänst
 • Konstruktionsbrand i småhus - ur ett miljöperspektiv
 • Kontinuitetshantering
 • LBE: Brandfarliga och explosiva varor – en introduktion till LBE
 • LBE: Brandfarliga varor
 • LBE: Explosiva varor
 • LBE: Tillstånd och tillsyn
 • Ledning för kommunal räddningstjänst
 • Miljöpåverkan av brand - steg 1
 • Miljöpåverkan av brand - steg 2
 • Motorsåg
 • Planera för klimatrelaterade risker
 • Rakel
 • Riskbedömning
 • Räddning e-fordon
 • Räddningsinsatser med farliga ämnen
 • Samhällets krisberedskap
 • Skogsbrand
 • Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta
 • Totalförsvar - ett gemensamt ansvar
 • Trafikdirigering
 • Trafikolycka med buss eller lastbil
 • Trafikolycka med personbil
 • Vatten- och islivräddning 
 • Öva tillsammans!

Fler kurser kommer allt eftersom.

Fortbildningstjänsten

Informationsfilm om Fortbildningstjänsten

Vi har tagit fram en informationsfilm om Fortbildningstjänsten som är 8 minuter lång. I filmen presenteras innehållet och användare berättar om hur de använder Fortbildningstjänsten.

Senast granskad: 1 februari 2023

Till toppen av sidan