Till innehåll på sidan

Fortbildningstjänsten

Fortbildningstjänsten är en digital plattform med webbkurser och övningsmaterial som vänder sig till dig som arbetar med skydd mot olyckor inom kommunens organisation för räddningstjänst.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar med skydd mot olyckor inom kommunens organisation för räddningstjänst.

Kostnad

Fortbildningstjänsten tillhandahålls utan avgift.

Upplägg och pedagogik

Fortbildningstjänsten erbjuder lättillgänglig, flexibel och kvalitetssäkrad webbutbildning. Genom en kombination av egenstudier samt instruktörsledda moment i grupp där du tillsammans med andra utvecklar din kompetens inom området skydd mot olyckor.

De kurser som finns på plattformen är:

 • After Action Review
 • Akut omhändertagande enligt S-XABCDE 
 • Arbete på höjd
 • Brandfarliga varor
 • Brandfarliga och explosiva varor – en introduktion till LBE
 • Dörrforcering
 • Explosiva hot
 • Explosiva varor
 • Farliga ämnen (före detta HazMat training)
 • Fysiska och ergonomiska utmaningar
 • Grunderna i händelserapport
 • Insatsplanering
 • Instruktörsutbildningen (med fokus på pedagogiskt ledarskap)
 • Introduktion för räddningsvärn
 • Joniserande strålning
 • Joniserande strålning för arbetsledaren
 • Juridik vid räddningsinsatser och IVPA
 • Konstruktionsbrand i småhus ur ett miljöperspektiv
 • Kunskapstest för räddningsledare
 • Losstagningsmetoder personbil
 • Miljöpåverkan av brand - steg 1
 • Miljöpåverkan av brand - steg 2
 • Motorsåg
 • Operativ ledning av räddningsinsatser
 • Rakel
 • Riskbedömning
 • Räddning e-fordon
 • Räddningsinsatser med farliga ämnen
 • Samhällets krisberedskap
 • Skogsbrand
 • Trafikdirigering
 • Trafikolycka med buss eller lastbil
 • Trafikolycka med personbil
 • Vatten- och islivräddning 

Fler kurser kommer allt eftersom.

Fortbildningstjänsten

Informationsfilm om Fortbildningstjänsten

Vi har tagit fram en informationsfilm om Fortbildningstjänsten som är 8 minuter lång. I filmen presenteras innehållet och användare berättar om hur de använder Fortbildningstjänsten.

Senast granskad: 2 augusti 2022

Till toppen av sidan