Till innehåll på sidan

Fortbildningstjänsten

Fortbildningstjänsten är en digital plattform med webbutbildningar som vänder sig till dig som arbetar med skydd mot olyckor inom kommunens organisation för räddningstjänst.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar med skydd mot olyckor inom kommunens organisation för räddningstjänst.

Kostnad

Fortbildningstjänsten tillhandahålls under utvecklingsfasen utan avgift. I god tid innan MSB börjar ta ut avgift kommer samtliga med användarkonto att få en förfrågan om de önskar behålla sitt konto utifrån de nya förutsättningarna. Tjänsten kommer att vara avgiftsfri under 2019.

Kontakt

Telefon

0771-240 240

Upplägg och pedagogik

Fortbildningstjänsten erbjuder lättillgänglig, flexibel och kvalitetssäkrad webbutbildning. Genom en kombination av egenstudier samt instruktörsledda moment i grupp där du tillsammans med andra utvecklar din kompetens inom området skydd mot olyckor.

I dagsläget består Fortbildningstjänsten av ett tiotal olika webbutbildningar. Du kommer att erbjudas möjlighet att utbilda dig till instruktör för att stödja de praktiska kompletterande momenten som genomförs lokalt.

Utveckling

Fortbildningstjänsten har bytt lärplattform i september 2019. I samband med uppbyggnaden i den nya plattformen har Fortbildningstjänsten genomgått en större utveckling vad gäller både form, funktioner och innehåll.

Du som är användare idag kommer att få en förfrågan per mail om att starta ett nytt konto i den nya plattformen. Befintlig plattform kommer att ligga kvar för redan registrerade användare under en övergångsperiod på ett par månader, för att ge användaren god tid till att avsluta pågående utbildningar samt starta ett nytt konto i nya plattformen. 

Nya Fortbildningstjänsten

Sammanställning av synpunkter från dialogmöten om Fortbildningstjänsten

MSB genomförde under hösten 2018 och våren 2019 en dialogturné hos räddningstjänster av olika storlekar och spritt över landet.

Frågor som ställdes under dialogmötena berörde bland annat:

  • Hur uppnås en bra förmåga hos de anställda?
  • Organisationens studieförutsättningar - hur utbildas personalen i dag?
  • Fortbildningstjänsten 2.0 – nuläge, mål, hinder och möjligheter?
  • Önskade kommande nyproduktioner av webbutbildningar (e-learning)?
  • Instruktörsstöd – önskade former och upplägg?
  • Erfarenhetsåterföring – behov och funktion inom tjänsten?
  • Finansiering – betalningsvilja, upplägg för rättvis finansieringsmodell?

I sammanställningen nedan kan du läsa om behov, önskemål och synpunkter som framkom under dessa dialogmöten.

Sammanställning av synpunkter från dialogmöten om Fortbildningstjänsten

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan