Till innehåll på sidan

CBRNE – en introduktion till farliga ämnen (Webbkurs)

Webbkursen ger dig en introduktion inom CBRNE-området för att utveckla en ökad medvetenhet kring vad CBRNE innebär, riskbild och samhällets förmåga att hantera CBRNE-händelser.

Detaljer

Målgrupp

Du som arbetar i beredskapssystemet och som i din yrkesutövning kommer i kontakt med CBRNE-frågor eller skulle kunna komma i kontakt med CBRNE relaterade frågor. Du kan t.ex. vara:

  • handläggare på lokal, regional och nationell nivå
  • beredskapssamordnare eller
  • tjänsteman i beredskap.

Även andra, såsom personer inom frivilligorganisationer eller operativ personal kan använda kursen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Ta del av kursen

Till webbkurs CBRNE – en introduktion till farliga ämnen

Bakgrund

I samhället används dagligen tusentals olika farliga ämnen. Dessa farliga ämnen måste hanteras på ett säkert sätt. De farliga ämnen vi syftar på delas upp i olika områden och förkortas CBRNE, vilket står för kemiska (chemical), biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen.

MSB vill med denna webbkurs bidra till ökad förståelse, medvetenhet och en gemensam syn inom CBRNE-området, samt dess hot och risker.

Om kursen

I webbkursen varvas filmer, faktatexter, reflektionsfrågor och interaktiva övningar. Webbkursen tar cirka 50 min att genomföra och är uppdelad i 3 kapitel.

  • Kapitel 1 CBRNE – vad är det?
  • Kapitel 2 Hot och risker
  • Kapitel 3 Skydd och beredskap

Du kommer bland annat att lära dig betydelsen av begreppet CBRNE och exempel på vad CBRNE-ämnen är, hot och risker som finns kopplade till CBRNE i hela hotskalan samt på en övergripande nivå kunna beskriva samhällets beredskap för hantering av CBRNE-händelser.

Kursplan CBRNE - en introduktion till farliga ämnen

Om du har synpunkter på kursen, vänligen kontakta utbildning@msb.se

 

Senast granskad: 17 mars 2023

Till toppen av sidan