Till innehåll på sidan

Drift och underhåll av utomhusvarning

Det är kommunen som sköter om drift och underhåll av utomhusvarningssystemet. Kommunen får ersättning från staten för detta. Ersättningen är 1 245 kr per år och ljudsändare.

Beloppet betalas ut i samband att kommuner får övrig ersättning från staten för andra åtgärder för höjd beredskap. Beloppet indexregleras.

Begär manualer för styrsystemet eller drift- och reparationsjournal för pneumatiska varningsanläggningar

 Ansökan om nya ljudsändare

Om kommunen inte har något utomhusvarningssystem eller vill utöka antalet ljudsändare kan det ansökas om detta hos MSB. Det finns även kommuner som har ljudsändare som inte är aktiva, som kan aktiveras om kommunen önskar det.

Beställ lista på ej aktiverade ljudsändare i kommunen genom att skicka en begäran

För att underlätta planeringen av ljudsändare i kommunen, finns det en vägledning med information vad man bör tänka på inför installation av en ljudsändare. (PDF)

 

Senast granskad: 24 april 2024

Till toppen av sidan