Till innehåll på sidan

Naturolyckor och klimat

Naturolyckor inträffar årligen i Sverige, men skogsbränder, översvämning, värmeböljor, ras och skred blir vanligare och mer omfattande till följd av klimatförändringar.

Därför blir det förebyggande arbetet allt viktigare och kommuner, länsstyrelser med flera måste identifiera risker, sårbarheter och vidta åtgärder för att förebygga olyckor och andra negativa klimateffekter.

MSB:s mål är att vårt arbete ska bidra till att effekter av ett förändrat klimat inte orsakar fler olyckor eller samhällsstörningar. Vi hanterar statsbidrag som kommuner kan söka för att förebygga naturolyckor. Vi tar fram klimatanpassade beslutsunderlag i form av karteringar för översvämning och stabilitet, samt prognoser för gräs- och skogsbränder. Kartorna utgör ett stöd vid riskinventering, riskhantering och vid samhällsplanering.

Nyheter

14 oktober 2021
Klockan 11.33

Så många bränder upptäckte de skogsbrandbevakande flygen under 2021

Skogsbrandbevakning med flyg är en viktig del i arbetet med att upptäcka bränder i skog och mark - innan bränderna växt sig stora. Under 2021 upptäckte dessa flyg 74 skogsbränder i Sverige.

12 oktober 2021
Klockan 9.06

Platser kvar till seminarium om Sendai ramverket

Nu har antalet platser utökats till seminariet om EU-projektet BSR CASCADE, som ger kunskap om hur man bygger resiliens och stärker arbetet med klimatanpassning i Sverige.

10 september 2021
Klockan 12.13

Översvämningarna i Gävleborg och Dalarnas län ska utredas

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbade bland annat Gävle i augusti ska utredas. Länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna har fått uppdraget och ska återrapportera till MSB inom sex månader.

Senast granskad: 31 maj 2021

Till toppen av sidan