Till innehåll på sidan

Naturolyckor och klimat

Naturolyckor inträffar årligen i Sverige, men skogsbränder, översvämning, värmeböljor, ras och skred blir vanligare och mer omfattande till följd av klimatförändringar.

Därför blir det förebyggande arbetet allt viktigare och kommuner, länsstyrelser med flera måste identifiera risker, sårbarheter och vidta åtgärder för att förebygga olyckor och andra negativa klimateffekter.

MSB:s mål är att vårt arbete ska bidra till att effekter av ett förändrat klimat inte orsakar fler olyckor eller samhällsstörningar. Vi hanterar statsbidrag som kommuner kan söka för att förebygga naturolyckor. Vi tar fram klimatanpassade beslutsunderlag i form av karteringar för översvämning och stabilitet, samt prognoser för gräs- och skogsbränder. Kartorna utgör ett stöd vid riskinventering, riskhantering och vid samhällsplanering.

Nyheter

21 december 2021
Klockan 8.00

Sex kommuner fick statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor 2021 – nästa år ökar summan rejält

Varje år kan kommuner ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden. Totalt sex kommuner tilldelades bidrag under 2021. Under 2022 ökar statsbidraget från cirka 25 miljoner kronor till drygt 521 miljoner kronor.

18 november 2021
Klockan 9.05

Ojämställdhet ett skäl till att kvinnor söker sig bort från kommunal räddningstjänst

Mer än 40 procent av de kvinnor som utbildat sig till brandman eller brandingenjör under åren 2007-2016 arbetar i dag inte i räddningstjänsten. En stor majoritet av de tillfrågade kvinnorna som har arbetat inom räddningstjänst men inte längre gör det, anser att det förekommer kränkningar och diskriminering på grund av kön. Det visar en studie från Karlstads universitet, som MSB har beställt.

29 oktober 2021
Klockan 13.28

Ny skadestatistik fördjupar kunskapen om kostnader för naturolyckor

I maj i år lämnade MSB och Statens geotekniska institut (SGI) en rapport som svar på ett regeringsuppdrag, om de tio största riskområden för ras, skred, erosion och översvämning i Sverige. I rapporten finns skadestatistik som nu följs upp med ytterligare förfinad data i en ny rapport.

Senast granskad: 31 maj 2021

Till toppen av sidan