Till innehåll på sidan

Naturolyckor och klimat

MSB arbetar med att förebygga och mildra effekterna av naturhändelser – exempelvis ras, skred, skogsbrand, värmebölja och översvämning – samt att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

MSB utbildar och stöttar aktörer när det kommer till att förebygga eller minska effekterna av naturolyckor. MSB är också en förstärkningsresurs när de egna, regionala resurserna inte räcker till.

Ta del av materialet från Klimatanpassningskonferensen 6 oktober

Senast granskad: 10 november 2020

Till toppen av sidan