Till innehåll på sidan

Naturolyckor och klimat

MSB arbetar med att förebygga och mildra effekterna av naturhändelser – exempelvis ras, skred, skogsbrand, värmebölja och översvämning – samt att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

MSB utbildar och stöttar aktörer när det kommer till att förebygga eller minska effekterna av naturolyckor. MSB är också en förstärkningsresurs när de egna, regionala resurserna inte räcker till.

Nyheter

1 juni 2021
Klockan 7.30

Här är Sveriges största riskområden för ras, skred, erosion och översvämning

För första gången presenteras en samlad bild över de områden i Sverige där riskerna för ras, skred, erosion och översvämning är som störst. Tio nationella riskområden med komplexa klimatrelaterade hot har identifierats i en rapport till regeringen från Statens geotekniska institut (SGI) och MSB. Myndigheterna ger också flera förslag på vad som behöver göras för att minska riskerna.

26 april 2021
Klockan 8.00

Förbättrade brandriskprognoser förebygger skogsbränder

MSB:s brandriskprognoser hjälper länsstyrelser och kommuner att fatta beslut om bland annat eldningsförbud, skogsbrandsbevakning och brandskyddsåtgärder i skogsbruket. Det ligger också till grund för och var helikoptrarna och de skopande flygplanen ska placeras. Nu har prognoserna förbättrats med fler detaljer som underlättar för förebyggande och förberedande åtgärder.

18 mars 2021
Klockan 10.00

Utvecklad brandriskapp ska göra det lättare att förhindra gräs- och skogsbränder

Varje år startas tusentals onödiga bränder i skog och mark i Sverige. I många fall är orsaken det mänskliga beteendet. Nu har MSB vidareutvecklat appen Brandrisk Ute för att kunna ge än mer träffsäkra prognoser med råd och rekommendationer för de som har tänkt elda eller grilla i skog och mark.

Senast granskad: 31 maj 2021

Till toppen av sidan