Till innehåll på sidan

Saneringsutrustning

Varje räddningstjänst oavsett storlek ansvarar för livräddande personsanering, vilket innebär att de avbryter exponeringen av ämnet genom till exempel avklädning och avspolning. Sjukvården ansvarar sedan för den fullständiga personsaneringen.

För att skapa uthållighet i saneringsförmågan har MSB som komplement till räddningstjänstens och sjukvårdens resurser tecknat avtal med räddningstjänsterna Piteå, Järfälla och Kungsbacka att vara en nationell förstärkningsresurs för farliga ämnen. Detta innebär att dessa räddningstjänster ska vara ett stöd till andra vid komplicerade olyckor och planerade arrangemang.
 
Saneringsenheterna kan bistå med sanering av insatspersonal, livräddande personsanering och sanering av materiel som används under insats. De nationella saneringsenheterna ska kunna utföra sanering av kemikalier och kemiska stridsmedel samt ha förmåga att utföra saneringskontroll efter händelser med kemikalier och joniserande strålning.

Enheterna har bl.a. förstärkts med vissa indikeringsinstrument som främst är till för den egna säkerheten. De ska även ha förmågan att kunna göra en korrekt bedömning av var en saneringsplats ska upprättas samt kunna avgöra om denna under insatsens gång behöver flyttas.

Kostnader

Kostnad för insats, dock ej kostnader för materiel, betalas av den kommun, kommunalförbund, landsting eller myndighet som begär hjälp.

Hur resurserna begärs

Vid behov av resursen, kontakta SOS för vidarekoppling till Insatsledning på respektive räddningstjänst.

Räddningstjänsterna som tillhandahåller utrustningen är Piteå, Järfälla och Kungsbacka. 

Räddningstjänsten Piteå

Brandkåren Attunda

Räddningstjänsten Storgöteborg

Läs mer 

Planering och samverkan vid händelser med farliga ämnen

Senast granskad: 20 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan