Till innehåll på sidan

Oljeskadeskydd

MSB är sammanhållande av Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) och det strategiska aktörsgemensamma arbetet inom svenskt oljeskadeskydd.

Sveriges strategi för oljeskadeskydd

Sedan 1980-talet har strategiska dokument tagits fram i samverkan mellan ansvariga myndigheter och aktörer. Den aktuella strategin revideras löpande och saknar slutdatum. Den vänder sig till alla berörda aktörer och omfattar ett före-under-efter perspektiv. Strategin består av tre dokument och finns att ladda ner på sidan.

Den nationella processen för oljeskadeskydd består av fem delar: riskbild, strategi, underlagsrapport, handlingsplan och samordning. Arbetet bidrar till fastställda mål och prioriteringar. Samtliga delprocesser utvecklas och förvaltas aktörsgemensamt av NSO.

Kartläggning av förmågan – vart fjärde år

En kartläggningsrapport togs fram 2021 för att ge en ögonblicksbild av den samlade förmågan i kustkommuner och län med kust mot statligt vatten. Kartläggningen genomfördes som en enkätundersökning och ska återupprepas med fyra års intervall i syfte att över tid följa utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens åtgärder. Nästa kartläggning görs 2025.

Sveriges oljeskyddsberedskap 2021

Nationell konferens för oljeskadeskydd

Konferensen arrangeras i centrala Malmö den 22-23 november 2023. Endast fysiskt deltagande erbjuds men årets presentationer filmas och tillgängliggöras i efterhand, som tidigare. Anmälan är öppen till 9 november 2023.

Till program och anmälan till nationella konferensen för oljeskadeskydd 22-23 november 2023

Tidigare konferenser har filmats och presentationsmaterial finns samlat på konferenssidan

Riskkatalog

Riskkatalogen är framtagen som ett stöd i kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalys, men informationen kan även vara användbar för andra, såsom regioner och myndigheter. Ett av kapitlen beskriver området oljeutsläpp och föroreningsolyckor till sjöss.

Du hittar riskkatalogen i Handbok i kommunal krisberedskap

Symboler

Symbolen föreställer ett oljeutsläpp från ett lastfartyg.
Symbolen föreställer ett oljeutsläpp från ett lastfartyg.

På sidan Informationsmaterial om naturolyckor finns symboler kopplat till olika scenarier samlade, bland annat oljeutsläpp till sjöss. Symbolerna är fria att användas som kommunikationsstöd och finns i PNG-format.

Informationsmaterial om naturolyckor

Senast granskad: 11 oktober 2023

Till toppen av sidan